Zorgzame buurt Nieuwe Kempen

De komende jaren willen we inzetten op zorgzame buurten in Oudsbergen. Daarvoor werken we samen met SAAMO Limburg.

De buurtanalyse

In maart en april 2021 startten we het traject met een buurtanalyse. We leerden zo de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen binnen Nieuwe Kempen kennen. 

Cijfers en informatie verzamelen

We verzamelden cijfers over Nieuwe Kempen en haar inwoners:

 • Wie woont er in de buurt?
 • Wat is de gemiddelde leeftijd?
 • Welke talen worden er gesproken?
 • Hoe wonen mensen in Nieuwe Kempen?
 • Welke sociale hulpverlening is er?
 • Zijn er ontmoetingskansen?
 • ...

Deze cijfers zijn afkomstig van interne partners binnen de gemeente, de gemeentemonitor en de databank van Limburg in Cijfers.

In gesprek met de buurtbewoners

In juni 2021 gingen we op pad in de buurt. We luisterden naar de inwoners van Nieuwe Kempen tijdens buurtbabbels en individuele gesprekken. Zo kwamen we te weten 

 • wat er goed loopt in Nieuwe Kempen,
 • wat er beter kan,
 • en waar de buurtbewoners nood aan hebben.

Resultaten van de buurtanalyse

Uit de buurtanalyse kwamen deze resultaten: 

 • Bijna alle buurtbewoners wonen graag in Nieuwe Kempen. Het is een rustige buurt met veel groen. Er zijn mensen die er al sinds de jaren 70 wonen en er zo lang mogelijk willen blijven wonen.
 • Buurtbewoners die hulp nodig hebben, worden goed ondersteund door de gemeentelijke diensten. Toch weten veel inwoners niet hoe het gemeentebestuur hen kan helpen. Ze kennen het aanbod niet. 
 • De buurtbewoners willen elkaar meer ontmoeten, maar er zijn daarvoor te weinig plaatsen of activiteiten:
  • Er zijn wel pleintjes en speeltuinen, maar weinig cafés of winkels.
  • Vroeger was er een buurtcomité dat wijkfeesten of kerstmarkten organiseerde. Dat comité is nu naar Opglabbeek-centrum verhuisd.
  • Er zijn weinig buurtverenigingen in Nieuwe Kempen.
 • Er is weinig georganiseerde buurthulp binnen Nieuwe Kempen. Toch nemen buren vaak zelf initiatief om elkaar te helpen.

Het buurtactieplan

De resultaten vormden de basis voor een buurtactieplan. Daarin legden we alle acties vast om van Neerglabbeek een zorgzame(re) buurt te maken. De acties werden samen met de buurt bedacht en besproken. Het volledige plan werd voorgesteld tijdens enkele zomerse activiteiten midden en eind augustus 2022. Sindsdien werken de buurt en het gemeentebestuur samen om de acties uit te voeren.

Een van die acties is een nieuw buurtpunt in Nieuwe Kempen: buurthuis De Krinkel. In het buurtpunt kan je maandelijks terecht voor een buurtactiviteit en kan je zelf iets organiseren. Denk maar aan kaartnamiddagen, koffie en vlaai, infosessies vanuit het gemeentebestuur, een dorpsrestaurant… Zo leren buurtbewoners elkaar beter kennen en krijgen ze ook meer info over het aanbod van de gemeente. 

Lees meer over het buurtpunt en ontdek de activiteitenkalender

Meer info

Wil je meer lezen over buurtgerichte zorg in Oudsbergen?

Lees hier meer over buurtgerichte zorg

Downloads