Zorgzame buurt Nieuwe Kempen

Oudsbergen zet de komende jaren in op zorgzame buurten. Om het project in onze gemeente uit te rollen, werkt Oudsbergen samen met SAAMO Limburg. Het eerste project is gestart en (bijna) afgerond in Nieuwe Kempen. 

Hoe verliep het project in Nieuwe Kempen?

Het project splitst zich op in verschillende fasen. In alle stappen van het proces werden de inwoners van Neerglabbeek zoveel mogelijk betrokken. Op die manier konden we luisteren naar hun ideeën en suggesties en leerden we wat er leeft binnen Neerglabbeek.

We doorliepen deze fasen:

 1. Buurtanalyse: buurtbabbels en de buurt in cijfers
 2. Resultaten van de buurtanalyse: de resultaten worden aan de buurt voorgesteld
 3. Buurtactieplan: samen met de buurt bedenken we acties om van Neerglabbeek een zorgzame(re) buurt te maken. Die acties zijn gebaseerd op de resultaten van de buurtanalyse.

Het hele proces is nu bijna afgerond. Het buurtactieplan werd in augustus 2022 voorgesteld aan en besproken met de inwoners. De komende maanden en jaren zullen de acties uitgevoerd worden.

1. Hoe werd de buurtanalyse uitgevoerd?

In maart en april 2021 zijn we gestart met een buurtanalyse in Nieuwe Kempen. De analyse legde de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen binnen Nieuwe Kempen bloot. Ze vertelde ons ook welke noden en behoeften de buurtbewoners hebben.

Hoe zijn we te werk gegaan?

 • We hebben allerlei cijfers verzameld over Nieuwe Kempen en haar inwoners. Deze cijfers zijn afkomstig van interne partners binnen de gemeente, de gemeentemonitor en de databank van Limburg in Cijfers. Zo konden we belangrijke informatie over de buurt meenemen in de analyse. Denk aan: Wie woont er in de buurt? Wat is de gemiddelde leeftijd? Welke talen worden er gesproken? Hoe wonen mensen er? Welke sociale hulpverlening is er aanwezig? Zijn er ontmoetingskansen?
 • We luisterden naar de inwoners van Nieuwe Kempen tijdens buurtbabbels en individuele gesprekken. De buurtbabbels vonden plaats in juni 2021. Tijdens die ontmoetingen deelden inwoners hun ideeën en ervaringen over het leven in Nieuwe Kempen met hun buren en onze medewerkers. De verhalen gaven ons een beeld van de samenhorigheid, zorg en sociale verbondenheid in Nieuwe Kempen.

2. Resultaten van de buurtanalyse

Wat zijn we te weten gekomen uit de buurtanalyse? Hieronder worden de belangrijkste conclusies opgesomd:

 • Over het algemeen wonen mensen graag in Nieuwe Kempen. Het is een rustige buurt met nog veel groen. Er is een oudere bevolking die er sinds de jaren 70 woont en er liefst zo lang mogelijk wil blijven wonen.
 • Er is een gebrek aan ontmoetingsplaatsen en -activiteiten.
  • Pleintjes en speeltuinen zijn er wel, maar cafés of winkels zijn grotendeels afwezig. Ook buurtactiviteiten zijn doorheen de jaren sterk verminderd. Van wijkfeesten, kerstmarkten, kermis, en andere activiteiten is nog maar weinig sprake. Het buurtcomité dat vroeger deze activiteiten organiseerde is naar Opglabbeek verhuisd.
  • Er zijn weinig buurtverenigingen in Nieuwe Kempen. Volgens de inwoners is het daardoor moeilijk om contacten te leggen met andere buurtbewoners. Doorheen de jaren zijn de onderlinge relaties in de wijk verzwakt. 
  • De inwoners van Nieuwe Kempen hebben nood aan meer ontmoeting. Tijdens de coronacrisis is dit zeer duidelijk geworden. Mensen willen dat er meer activiteiten worden georganiseerd, zodat de buurt elkaar beter leert kennen.
 • Er is weinig georganiseerde buurthulp binnen Nieuwe Kempen. Toch nemen buren vaak zelf initiatief om elkaar te helpen.
 • Inwoners die sociale hulp nodig hebben, worden ondersteund door de gemeentelijke diensten. Er is een goede samenwerking tussen de diensten en de bewoners. Toch weten veel inwoners niet welke sociale hulpverlening beschikbaar is voor hen. Ze kennen het aanbod niet. 

3. Het buurtactieplan

De buurtanalyse toonde ons welke problemen er zijn in Nieuwe Kempen. Nadien was het tijd om de problemen aan te pakken. Daarvoor stelden we een buurtactieplan op, in samenwerking met de buurt. 

In het buurtactieplan worden alle acties opgenomen om van Nieuwe Kempen een zorgzame(re) buurt te maken. Iedere actie komt tegemoet aan een of meerdere behoeften van de buurtbewoners. Het plan werd daarna opnieuw bij de bewoners afgetoetst. Dat gebeurde tijdens enkele zomerse activiteiten midden/eind augustus 2022. Vanaf nu werken de buurt en de gemeente samen de acties in het plan verder uit. 

Een van de ideeën die waarmee ze aan de slag gaan, is een buurtpunt in het buurthuis in Nieuwe Kempen. Buurtbewoners kunnen er samenkomen en activiteiten organiseren in samenwerking met externe diensten. Denk aan infosessies van het Rode Kruis, over toegankelijkheid, over belastingen of door iemand van de pensioendienst. Zo worden de informatie en dienstverlening naar de buurt gebracht. 

Meer info

Wil je meer lezen over buurtgerichte zorg in Oudsbergen?

LEES HIER ALLES OVER BUURTGERICHTE ZORG