Zorgzame buurt Neerglabbeek

De komende jaren willen we inzetten op zorgzame buurten in Oudsbergen. Daarvoor werken we samen met SAAMO Limburg. Het tweede project start in Neerglabbeek. Eerder doorliepen we het traject al met Nieuwe Kempen.

De buurtanalyse

We startten het traject met een buurtanalyse. We leerden zo de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen binnen Neerglabbeek kennen. 

Cijfers en informatie verzamelen

We verzamelden cijfers over Neerglabbeek en haar inwoners:

 • Wie woont er in de buurt?
 • Wat is de gemiddelde leeftijd?
 • Welke talen worden er gesproken?
 • Hoe wonen mensen in Neerglabbeek?
 • Welke sociale hulpverlening is er?
 • Zijn er ontmoetingskansen?
 • ...

Deze cijfers zijn afkomstig van interne partners binnen de gemeente, de gemeentemonitor en de databank van Limburg in Cijfers.

In gesprek met de buurtbewoners

Van september 2022 tot februari 2023 gingen we op pad in de buurt. We luisterden naar de inwoners van Neerglabbeek tijdens buurtbabbels en individuele gesprekken. Zo kwamen we te weten 

 • wat er goed loopt in Neerglabbeek,
 • wat er beter kan,
 • en waar de buurtbewoners nood aan hebben.

Met wie hebben we gesproken?

 • 6 professionals,
 • 13 sleutelfiguren in de buurt,
 • 62 inwoners (= meer dan 20% van de huishoudens in Neerglabbeek).

De resultaten van het buurtonderzoek

Uit de buurtanalyse kwamen deze resultaten: 

 • Bijna alle buurtbewoners vinden dat het dorpsgevoel, de rust en de groene omgeving moeten blijven.
 • De buren kennen elkaar, maar nieuwe inwoners blijven zich een buitenstaander voelen. Door het beperkte buurtleven kunnen ze zich moeilijk integreren.
 • Alleenstaanden, ouderen en minder mobiele personen hebben het vaak moeilijker. Ze hebben een klein netwerk en missen lokale winkels of opvang in de buurt.
 • Wat kan beter en waaraan is er nood? Een beter openbaar vervoer, een hangplek voor jongeren, buurtbewoners die een buurt- of straatfeest willen organiseren.

Bekijk hier de flyer met de resultaten

Welke stappen volgen nog?

De resultaten vormen de basis voor een buurtactieplan. Daarin leggen we alle acties vast die we zullen uitvoeren om van Neerglabbeek een zorgzame(re) buurt te maken. De acties worden samen met de buurt bedacht en besproken. Het volledige plan wordt nadien voorgelegd aan de bewoners tijdens een samenkomst.

Meer info

Wil je meer lezen over

 • de uitrol van een zorgzame buurt,
 • het doel van het project,
 • ...?

Lees hier alles over buurtgerichte zorg

Downloads