Baat jij binnenkort de zomerbar aan de Commanderij uit?

Gepubliceerd opmaandag 19 dec 2022 om 15:51
Oudsbergen is op zoek naar een uitbater voor een tijdelijke zomerbar op de kasteelkoer van de Commanderij van Gruitrode. Wil jij de uitbater worden? Dien dan tijdig een concessievoorstel in.

Uitbating via concessie

In de loop van 2023 starten we met de restauratie, herinrichting en uitbreiding van de hoeve. In de plannen staan ook een toeristisch onthaal, een socio-culturele werking, Mice werking en horeca centraal. In afwachting van een grondige renovatie van het kasteel (vermoedelijk vanaf 2026), openen we vanaf de zomer van 2023 een pop-up zomerbar.

De uitbating van de zomerbar gebeurt via een concessieovereenkomst. De concessie van wordt verleend voor één zomer: de kasteelkoer wordt beschikbaar gesteld voor de uitbater van 15 mei tot en met 15 september 2023. De concessie wordt jaarlijks, na positieve evaluatie, verlengd tot maximum 2025.

De concessie wordt toegewezen volgens een specifieke procedure zonder voorafgaande selectie van kandidaten, waarbij het gemeentebestuur kiest voor de beste uitbating vanuit het oogpunt van algemeen belang.

Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de concessievoorstellen volgens de concessiecriteria. Deze criteria kan je vinden in de concessieleidraad. De leidraad is met zorg samengesteld, met veel belang aan de gelijke behandeling van de kandidaten.

Voor de hoeve wordt in 2023 ook een aparte horecaconcessie uitgeschreven, maar deze is niet het onderwerp van deze concessie.

Hoe stel je je kandidaat?

13 februari 2023 is de uiterste datum voor het indienen van een concessievoorstel.

Dien je concessievoorstel in ten aanzien van Miet Camps, Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen. Je voorstel indienen kan op één van volgende wijzen:

• Je geeft het voorstel tegen ontvangstbewijs af onder definitief gesloten omslag op het adres van het gemeentebestuur (binnen de openingsuren van het gemeentehuis).

• Je zendt het voorstel in per post, als gewoon of aangetekend stuk, in een definitief gesloten omslag met vermelding op de omslag, “CONCESSIE zomerbar Commanderij Gruitrode”.

• Je stuurt het digitaal per mail naar info@oudsbergen.be.

Meer info

Alle info over de concessieprocedure vind je in de concessieleidraad. De concessieleidraad en het politiereglement op openbare vergaderingen en bijeenkomsten vind je onderaan bij 'downloads'.

Heb je vragen?

Lees eerst de concessieleidraad grondig door. Heb je nog vragen? Laat het dan weten aan Miet Camps, miet.camps@oudsbergen.be, 089 810 100. Dien je vragen in voor 22 januari 2023.

Enkel vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de leidraad aanleiding kunnen geven, zullen worden beantwoord. Verzamel je vragen en opmerkingen en dien ze gegroepeerd in. De vragen worden enkel beantwoord indien ze relevant zijn voor het dossier.