Word wegkapitein of signaalgever

  • 20 maart 2019

Hoe moet je je als begeleider gedragen in het verkeer? Wat zijn je rechten en plichten? Daarover kom je alles te weten in de infosessie Wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers.

Info en inschrijven