Wie is wie

Team Jeugd

De medewerkers van de gemeentelijke jeugddienst staan dagelijks met veel enthousiasme klaar om de Oudsbergse kinderen en jongeren zich thuis te laten voelen in onze gemeente en ze een leuke tijd te bezorgen.

  • Sien organiseert en begeleidt activiteiten tijdens de schoolvakanties en organiseert evenementen zoals de Buitenspeeldag.
  • Yves coördineert onze werking rond het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’, volgt enkele grote projecten op zoals Mobilab en houdt zich bezig met jeugdruimte.
  • Brecht trekt de straat op en knoopt gesprekken aan met onze jongeren om te weten wat er bij hen leeft. Hij coördineert ook het jeugdwelzijnsteam.
  • Astrid ondersteunt de jeugdraad en de jeugdverenigingen, ze volgt het fuifbeleid op en werkt ook mee aan onze vakantieactiviteiten en
    evenementen.

Hoe contacteer ik Team Jeugd?


Jeugdwelzijnsteam

De coronacrisis heeft ons leven overhoop gehaald. De pandemie treft ook kinderen en jongeren zwaar. Om de Oudsbergse jeugd zo goed mogelijk bij te staan, werd een heus jeugdwelzijnsteam in het leven geroepen.

Brecht is jeugdwelzijnswerker en trekt de straat op om met jongeren te babbelen. “De drempel om om hulp te vragen wordt duidelijk verlaagd. Ik haal er veel voldoening uit om de jongeren echt te leren kennen.” Brecht houdt de vinger aan pols over wat er leeft bij kinderen en jongeren die hij ontmoet.

JAC-medewerker Joyce zit één keer per week in het Troempeelke in Opglabbeek. Je kan daar binnenspringen voor een babbeltje. “Elke maandag tussen 12 en 20 uur kan je bij mij terecht met je vragen of je verhaal. Ik luister met plezier naar wat jij me te vertellen hebt. Vragen op vlak van seksualiteit, pestgedrag, moeilijke thuissituaties… alles mag. Samen zoeken we naar de beste oplossing.” Gilles en Thomas zijn maatschappelijk assistenten die samen met Joyce en Brecht het jeugdwelzijnsteam vertegenwoordigen. Het team steekt tweewekelijks de hoofden bij elkaar om een vlotte wisselwerking op gang te zetten tussen verschillende partners zodat we nog gerichter kunnen inspelen op de noden van onze jongeren.

Wil je een gesprek met Joyce?