Werkloosheidscontrole voor RVA

Het formulier C3-deeltijds is een controleformulier dat elke maand moet ingevuld worden om een inkomensgarantie te kunnen verwerven.

Voorwaarden

  • Je gegevens moeten volledig ingevuld zijn. Je kan ook een klevertje van het ziekenfonds of de vakbond aanbrengen.
  • Voor elke maand waarvoor je inkomensgarantie wil, moet je een apart formulier invullen met een maximum van 3 maanden. De eerste keer krijg je van de uitbetalingsinstelling 4 formulieren mee.

 

Procedure

Voor de validatie kan je terecht op beide gemeentehuizen voor de lopende maand en de 3 daaropvolgende maanden. Ben je boven de 50 jaar, is er geen validatie nodig.

De dienst burgeradministratie zal op de daarvoor voorziene plaats een datumstempel en gemeentezegel voorzien. 

Wat meebrengen

  • De ingevulde formulieren C3-deeltijds (gegevens handgeschreven of via klevertje)

Bedrag

Het valideren van de formulieren C3-deeltijds is gratis.

Uitzonderingen

Personen boven 50 jaar.

Voor wie

Iedereen die werkloos is en recht heeft op een uitkering van de RVA.