Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Inhoud

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Voorwaarden

Een erkende sportvereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er zijn minstens 20 leden hebben waarvan minimum vijf jeugdleden (jeugdlid = -19 jaar).
  • Gedurende minimum 30 weken per jaar moet er aparte training voor de jeugdleden aangeboden worden. De training dient onder begeleiding te staan van een trainer.

Procedure

In augustus ontvangen de erkende sportverenigingen een aanvraagformulier.

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de werking van de vereniging tijdens het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De vereniging dient haar werkingsverslag van het voorgaande werkjaar in ten laatste op 30 september.

De subsidie wordt voor 31 december uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

Kostprijs

Sportverenigingen worden in verschillende categorie├źn ingedeeld voor het bepalen van het bedrag van de werkingssubsidie. In het reglement kan je de indeling en bijhorende bedragen vinden. 

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Contact