Werkingssubsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Erkende sociaal-culturele verenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de werking van de vereniging tijdens het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Voorwaarden

  • Minimaal 6 activiteiten per jaar organiseren voor eigen leden of een breed publiek. Bestuursvergaderingen of vergaderingen met als doel om een activiteit voor te bereiden, worden niet als activiteit beschouwd.
  • Minimaal 10 leden hebben.

Procedure

In augustus ontvangen de erkende sociaal-culturele verenigingen een aanvraagformulier. 

De vereniging dient haar werkingsverslag van het voorgaande werkjaar in ten laatste op 30 september.

Voor wie

Erkende sociaal-culturele verenigingen.