Werkingssubsidie voor sociaal-culturele podiumverenigingen

Inhoud

Erkende sociaal-culturele podiumverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de werking van de vereniging tijdens het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Voorwaarden

  • Minimaal 6 activiteiten per jaar organiseren voor eigen leden of een breed publiek. Bestuursvergaderingen of vergaderingen met als doel om een activiteit voor te bereiden, worden niet als activiteit beschouwd.
  • Minimaal 10 leden hebben.

Procedure

In augustus ontvangen de erkende sociaal-culturele podiumverenigingen een oproep om hun werkingssubsidie aan te vragen. 

De podiumvereniging dient haar aanvraag in ten laatste op 30 september.

Ten laatste tegen 31 december wordt de aanvraag afgewerkt en volgt de eventuele uitbetaling van de subsidie.

Voor wie

Erkende sociaal-culturele podiumverenigingen.