Werkingssubsidie voor Noord-Zuidverenigingen

Erkende Noord-Zuidverenigingen kunnen voor hun werking tijdens het voorgaande jaar een werkingssubsidie aanvragen. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Voorwaarden

Om in aamerking te komen moet een erkende Noord-Zuidvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Jaarlijks minstens 1 actie opzetten op het grondgebied van Oudsbergen rond mondiale samenwerking met aandacht voor solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid en/of fairtrade. De vereniging is de hoofdorganisator van deze activiteit. 
  • Minstens drie leden hebben, waarvan minimaal twee inwoners van Oudsbergen.

Procedure

De vereniging vraagt voor 30 september de werkingssubsidie aan voor het voorgaande werkjaar aan de hand van het toegevoegde aanvraagformulier.

De subsidie wordt voor 31 december uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

Kostprijs

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. 1 punt is 7 euro waard en per aanvraag kunnen er maximaal 105 punten verdiend worden. 

Bekendmakingen

Contact