Werkingssubsidie voor Noord-Zuidverenigingen

Inhoud

Erkende Noord-Zuidverenigingen kunnen voor hun werking tijdens het voorgaande jaar een werkingssubsidie aanvragen. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

Voorwaarden

Om in aamerking te komen moet een erkende Noord-Zuidvereniging voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Jaarlijks minstens 1 actie opzetten op het grondgebied van Oudsbergen rond mondiale samenwerking met aandacht voor solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid en/of fairtrade. De vereniging is de hoofdorganisator van deze activiteit. 
  • Minstens drie leden hebben, waarvan minimaal twee inwoners van Oudsbergen.

Procedure

De vereniging vraagt voor 30 september de werkingssubsidie aan voor het voorgaande werkjaar aan de hand van het toegevoegde aanvraagformulier.

De subsidie wordt voor 31 december uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

Om de aanvraag te voltooien, moet je volgende documenten uploaden:

  • Een overzicht van de sensibiliserende en/of fondsenwervende activiteiten die je vereniging organiseert. Per activiteit geef je een omschrijving, datum en locatie.
  • Een overzicht van de vormingsactiviteiten die je vereniging organiseert. Per activiteit geef je een omschrijving, datum, aantal deelnemers, kostprijs, begeleidende organisatie.
  • Een ledenlijst, met de voornaam, naam en het adres van ieder lid.

Zorg ervoor dat je die bestanden op je computer hebt staan. Zo kan je de aanvraag in één keer afronden.

Kostprijs

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem. 1 punt is 7 euro waard en per aanvraag kunnen er maximaal 105 punten verdiend worden.

  • 25 punten forfaitair omwille van de aandacht voor de Noord-Zuid thematiek.
  • 1 punt per activiteit met als doel sensibilisering en/of fondsenwerving, met een maximum van 40 punten. Enkel activiteiten die georganiseerd worden op het grondgebied van Oudsbergen komen in aanmerking.
  • Punten per activiteit met als doel vorming, met een maximum van 40 punten

Voor wie

Erkende Noord-zuid verenigingen 

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Contact