Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

Inhoud

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Procedure

In augustus ontvangen de erkende jeugdverenigingen een aanvraagformulier. 

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de werking van de vereniging tijdens het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De vereniging dient haar werkingsverslag van het voorgaande werkjaar in ten laatste op 30 september.

Ten laatste tegen 31 december wordt de aanvraag afgewerkt en volgt de eventuele uitbetaling van de subsidie.

Voor wie

Erkende lokale jeugdverenigingen (jeugdhuizen, speelpleinwerkingen en jeugdbewegingen) 

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Contact