Werkingssubsidie sportverenigingen

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Erkende sportverenigingen met minimum 20 leden waarvan minimum vijf jeugdleden (jeugdlid = -19 jaar). Gedurende minimum 30 weken per jaar moet er aparte training voor de jeugdleden aangeboden worden. De training dient onder begeleiding te staan van een trainer.

Wanneer kan je een subsidievraag indienen?

In augustus ontvangen de erkende sport- en jeugdsportverenigingen een aanvraagformulier.

Werkingssubsidies worden toegekend op basis van de werking van de vereniging tijdens het voorgaande werkjaar. Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De vereniging dient haar werkingsverslag van het voorgaande werkjaar in ten laatste op 30 september.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van werkingssubsidies.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

De werkingssubsidies worden voor 31 december uitbetaald.

Contact

Contact

UiTbalie

Nu open
Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 18:00
Meer info UiTbalie