Welzijn

 • Buitenschoolse kinderopvang in Gruitrode, Opglabbeek centrum, Meeuwen, Louwel en Nieuwe Kempen
 • Opvoedingsondersteuning via de opvoedingswinkels van Genk en Noord-Limburg.
 • Kindvriendelijk Oudsbergen: een Oudsbergen waar het goed leven is voor kinderen en jongeren is ook een gemeente waarin het aangenaam wonen
  is voor elke Oudsbergenaar. Leerlingen worden betrokken in een belevingsonderzoek en in diverse participatietrajecten (vb. inrichting speelplaats,
  verkeersveilige schoolomgeving, ...). In het najaar van 2020 weten we of Oudsbergen het label mag behouden.
 • M.E.G.A.-project: Mijn Eigen Goed Antwoord, een lessenreeks voor leerlingen van het zesde leerjaar. In tien lessen wordt een traject doorlopen waarbij
  leerlingen hun mening leren formuleren over verschillende thema’s als drugs en alcohol, stress, veilig internetgebruik, … Dit gebeurt in samenwerking met
  de lokale politie. Op het einde van het jaar worden de leerlingen getrakteerd op een fruitsapfuif.