Wat te doen als je ziek bent?

Merkte je de voorbije dagen één van de volgende symptomen op?

 • Hoest,
 • ademhalingsmoeilijkheden,
 • koorts,
 • pijnklachten,
 • moeheid,
 • smaakverlies en/of verlies van de reukzin,
 • diarree.

Blijf thuis. Contacteer je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of spoed.

Als de huisarts vermoedt dat je besmet bent met Covid-19, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Blijf thuis in afwachting van je testresultaten.

In afwachting van de resultaten

Je huisarts of de arts van het triagecentrum zal je vragen om de gegevens te noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor je symptomen begonnen. Denk aan collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je sportclub, je eigen gezinsleden, de postbode… Je lijst met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

De lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader van contactopvolging.

Ik heb negatief getest, wat nu?

Houd je aan de algemene coronamaatregelen en blijf voorzichtig.

 • Draag je mondmasker op plaatsen waar het verplicht is (zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het recyclagepark en publieke evenementen) en op drukke openbare plaatsen (zoals de markt, een winkel).
 • Was je handen vaak met water en zeep.
 • Blijf in je eigen sociale bubbel.
 • Geef geen hand of kus.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen. Kan je geen afstand houden? Draag dan een mondmasker.
 • Beperk je fysieke contacten. Spreek af met maximum 5 personen (kinderen -12 jaar niet inbegrepen).
 • Spreek buiten af. Kan je niet buiten afspreken? Verlucht goed: zet het raam open.

Ik heb positief getest, wat nu?

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is. Is de test positief?

 • Blijf onmiddellijk en gedurende 14 dagen thuis in isolatie. Verlaat je huis ook niet om te werken of te winkelen.
 • Was je handen vaak met water en zeep.
 • Je gezondheidstoestand wordt van nabij opgevolgd en je krijgt de nodige behandeling voorgeschreven.
 • Je huisarts of de arts die de test afnam, neemt contact op met het contact center van de federale overheid. Een medewerker van de overheid belt je op. Om de verspreiding van het virus in kaart te brengen en te vertragen, is het immers belangrijk om snel te weten wie besmet is met het virus en met wie deze persoon recent nog contact had. Deze persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf twee dagen voordat hij zelf ziek wordt.

Als je door het contactopvolgingscentrum gebeld wordt, is het belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

 • De medewerker zal je vragen naar de lijst met contactpersonen die je opstelde in afwachting van je resultaten.
 • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enzovoort.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Het contact center doet nadien het nodige om jouw omgeving en contacten in te lichten dat ze mogelijk met iemand in contact kwamen die drager is van Covid-19. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Heb je nog vragen over het virus, het testen van Covid-19 of over de contactopvolging? Surf naar https://www.info-coronavirus.be.