Wat en waarom?

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met een ANPR-camera die nummerplaten kan herkennen. Op het begin- en eindpunt van een traject maakt de camera een foto van je auto. Op basis van de tijd tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Als die te hoog is, krijg je een boete.

Elke camerapaal krijgt ook een 360° camera. Dat is een beveiligingssysteem voor de ANPR-camera zelf, maar ook een manier om de omgeving in kaart te brengen in geval van calamiteiten.

Waarom trajectcontroles?

Snelheidsbeperkingen zijn veiligheidsmaatregelen die hoogstnodig zijn. De cijfers liegen er niet om en tonen aan dat snelheid een bijzonder grote rol speelt in de verkeersveiligheid. Op basis van die cijfers en op basis van het advies van de verkeerscommissie en politie CARMA willen we trajectcontroles installeren.

Waarom trajectcontroles en niet flitspalen?

Het effect van trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Een trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Is bewezen dat trajectcontroles werken?

Uit een studie van de Universiteit van Hasselt blijkt dat op wegen met een trajectcontrole:

  • het aantal snelheidsovertreders daalt;
  • het aantal zware snelheidsovertreders zeer sterk daalt;
  • het aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone.

Waarom is snel rijden eigenlijk gevaarlijk? De vier grootste risico's op een rij:

  • Hoe sneller je rijdt, hoe minder je opmerkt.
  • Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd om te reageren.
  • Hoe sneller je rijdt, hoe groter je stopafstand.
  • Hoe sneller je rijdt, hoe groter de klap bij een ongeval.