Waarom een fusie?

Is een fusie tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek een goede zaak? Dat was de vraag die ons fusieonderzoek inleidde. Het antwoord is ‘ja’. Een fusie leidt met zekerheid tot meer schaal, meer personeel, meer middelen en een groter netwerk. Die extra capaciteit kan winst opleveren voor de dienstverlening, de organisatie en de financiën. Kortom, voordelen voor u.

Betere dienstverlening

Beide gemeenten dragen vandaag al kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel. Het uitgangspunt bij de fusie was dan ook dat de lokale dienstverlening minstens behouden moest blijven. Door de fusie verruimen de openingsuren, omdat u op meerdere locaties op verschillende momenten terecht kunt. Dit maakt onze dienstverlening toegankelijker.

Als de eenmansdiensten van de twee gemeentebesturen samengevoegd kunnen worden, worden de backup-problemen bij die diensten opgelost. De grotere personeelscapaciteit maakt het eenvoudiger om taken te plannen en laat medewerkers toe zich extra te specialiseren in bepaalde domeinen. Bovendien kunnen we nu ook medewerkers vrijmaken voor domeinen waarin we weinig of niet actief waren.

Ook de uitdagingen van de toekomst kunnen efficiënter worden aangepakt. Zo ook op het vlak van digitalisering, die hoge vaste kosten met zich meebrengt. Voor een grotere gemeente zijn die makkelijker te dragen dan voor een kleinere.

Een efficiënte en krachtige organisatie

Een fusie versterkt de interne organisatie door extra capaciteit.

Vandaag gaat binnen kleine diensten vaak alle energie naar uitvoering en rest er weinig tijd voor een grondige beleidsvoorbereiding of –evaluatie. Door de schaalvergroting kunnen we binnen de administratie mensen en middelen vrijmaken om beleidsbeslissingen beter voor te bereiden en op te volgen.

We kunnen het beste van de organisaties gebruiken om de nieuwe organisatie te boetseren. Elke gemeente heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Ook op dat vlak zijn de organisaties erg complementair. Op basis van de goede praktijken die vandaag al in de besturen bestaan, kunnen we een sterke organisatie uitbouwen.

Als laatste zien we meer slagkracht: grotere budgetten die beschikbaar zijn om projecten en investeringsdossiers op te zetten.

Financieel sterk

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn vandaag al twee financieel gezonde gemeenten. Het is dan ook niet uit financiële noodzaak dat we fuseren, maar toch doen we financieel gezien goede zaken.

Op korte termijn is er de schuldovername door de Vlaamse overheid. De twee gemeentebesturen kunnen elk tot 500 euro aan leningen per inwoner overdragen aan de Vlaamse overheid.

In totaal neemt de Vlaamse overheid voor meer dan 11 miljoen euro schulden over. Dat creëert een financiële buffer, waarmee het nieuwe gemeentebestuur in 2019 aan de slag kan.

De schuldovername springt in het oog en door schaalvoordelen en efficiëntiewinsten zullen de vaste kosten dalen: minder mandatarissen, grotere aankoopvolumes en in verhouding lagere ICT-kosten.