VZW of feitelijke vereniging?

De rechtsvorm van de vzw biedt heel wat voordelen (rechtspersoonlijkheid, duidelijk geheel van regels, positief imago, ...). Maar die voordelen hebben ook een keerzijde: als je een vzw wil oprichten, moet je een aantal formaliteiten vervullen, die kosten meebrengen. Daarom is het nuttig dat je de kosten afweegt tegen de baten vóór je een beslissing neemt.

Wanneer feitelijke vereniging?

 • In veel gevallen volstaat het een feitelijke vereniging op te richten om je doel te bereiken.
 • Je vereniging sluit enkel heel beperkte contracten.
 • De activiteiten van je vereniging vinden plaats gedurende een korte periode van het jaar.
 • Je vereniging telt weinig leden.
 • Je vereniging heeft geen onroerend goed in eigendom.

Wanneer vzw?

In een aantal gevallen bevelen we je ten sterkste aan om een vzw op te richten, ofwel in het belang van de leden, ofwel in het belang van de vereniging zelf:

 • Je vereniging sluit vaak overeenkomsten die belangrijke financiële engagementen inhouden.
 • Je vereniging wil in eigen naam onroerende goederen in eigendom bezitten. Je vereniging wil beschikken over aanzienlijke kapitalen of ze ontvangt belangrijke kapitalen.
 • Als je in dit geval kiest voor een feitelijke vereniging, dan kunnen de leden aanvoeren dat deze sommen voor een gelijk deel toekomen aan de leden. Met alle risico's op gerechtelijke procedures (waarvan de uitkomst onzeker is) van dien als één van de leden opstapt en zijn deel opeist.
 • Je vereniging wil erkend worden of vraagt subsidies. Vaak stelt de overheid dan als voorwaarde dat je vereniging rechtspersoonlijkheid bezit. Dit is bijvoorbeeld zo voor scholen en ziekenhuizen.
 • Je vereniging zal schenkingen of legaten ontvangen. Dat kan maar als ze rechtspersoonlijkheid bezit.
 • Je vereniging wil personeel in dienst nemen. Ook dan moet ze een rechtspersoon zijn.

Conclusie

We bevelen je aan een vzw op te richten wanneer je vereniging:

 • Belangrijke contracten zal sluiten
 • Schenkingen wenst te ontvangen
 • Rechtspersoonlijkheid moet bezitten om subsidies te krijgen

Contact

Contact

UiTbalie

Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag

Telefonisch bereikbaar op 089 810 910

Meer info UiTbalie