Groepen op kamp

De jeugdverblijfplaatsen in Oudsbergen zijn eenvoudige tot goed uitgeruste accommodaties, van specifieke bivakhuizen tot verbouwde hoeves en weilanden voor tentenkampen bij een hoeve.

Kampeerbrochure

In de kampeerbrochure vind je alle nuttige informatie i.v.m. het kamperen in Oudsbergen. Een beschrijving van alle kampplaatsen, adressen van apothekers, huisartsen, winkels, … en richtlijnen voor een veilig kampvuur, milieuvriendelijk kamperen, … maakt je wegwijs.

Kampeerbrochure

pdf bestandKampeerbrochure Oudsbergen 2019 (3.11 MB)

Kampplaatsen

Hier vind je een overzicht

Info voor kampgroepen

pdf bestandInfo voor kampeerders.pdf (44 kB)

pdf bestandFormulier politie CARMA.pdf (284 kB)

Kampvuur

Bij een kamp hoort meestal een kampvuur. Omwille van veiligheids- en milieuredenen én om overlast te vermijden, moeten de kampeerders enkele afspraken naleven. Voor het organiseren van een kampvuur zijn een aantal wettelijke bepalingen van toepassing, waaronder:

 • Het Veldwetboek (7 oktober 1886)
 • Het Bosdecreet (gewijzigd in 2013)
 • VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)

Op de meeste locaties is een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos verplicht:

 • Indien de uitbater je aanwezigheid in het voorjaar tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente, dan krijg je via de uitbater deze machtiging automatisch.
 • Als je die machtiging niet hebt, contacteer dan de uitbater.

Verplichtingen:

 • Per kamp mag er slechts één kampvuur gemaakt worden en dit op de voorlaatste of de laatste avond van het kamp. Een kamp slaat op de aaneengesloten periode dat de kampeerders overnachten, ongeacht het aantal leeftijdsgroepen.
 • Het kampvuur mag enkel worden gemaakt op de daartoe voorziene plaats op het kampeerterrein of bij het JVC. Gelieve uw uitbater te contacteren omtrent de juiste locatie.
 • Er dient permanent een meerderjarige toezicht te houden op het vuur. Minderjarigen worden nooit alleen bij het kampvuur gelaten.
 • Het kampvuur heeft een maximum diameter van 2 meter en hoogte van 2 meter.
 • Het kampvuur wordt ten laatste om 24.00 u. gedoofd met water en mag niet nasmeulen.
 • Er mag enkel droog hout worden gebruikt om felle rookontwikkeling en overlast te vermijden. Breng daarom uw droog hout mee of contacteer uw uitbater voor verkooppunten. Leg dit hout op een veilige afstand van het kampvuur.
 • Het is niet toegelaten om bomen in de bossen te kappen of hout uit de bossen te sprokkelen.
 • Behandeld (afval)hout of andere afvalstoffen mogen nooit worden gebruikt. Het gebruik van brandversnellers of andere vloeistoffen is verboden.
 • Er dient rekening te worden gehouden met de windrichting zodat er geen hinder (bv. rook- en geurhinder) ontstaat voor de omwonenden.
 • Brandblusmiddelen moeten in de directe omgeving van het kampvuur aanwezig zijn. Hou, een schop en zand en enkele emmers water en brandblusapparaten bij de hand.

Opgelet:

De politie-, brandweer- of gemeentediensten of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen te allen tijde beslissen om geen kampvuur te mogen aanleggen of per direct het kampvuur te doven. Dit kan gebeuren in geval van uitzonderlijke droogte of felle wind, of bij het niet naleven van bovenstaande richtlijnen. Bij hoog brandgevaar kan gevarencode oranje of rood worden afgekondigd. Vanaf dan is het verboden om een kampvuur te maken. Uw uitbater brengt u hiervan op de hoogte.

Een overzicht van de brandfases en waarschuwingen in Vlaanderen vind je ook op de website: https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen

Kampvuurhoutactie in Duinengordel

Wil je gratis kampvuurhout? Gedaan met hout sprokkelen en overvolle vrachtwagens. Het kan eenvoudiger: motiveer 10 tot 20 leden van 12 jaar of ouder en stel je kandidaat voor een halve dag natuurwerken tijdens je kamp in Duinengordel. Meld je groep snel aan, want de plaatsen zijn beperkt en vol is vol.

Meer info vind je op de flyer:

pdf bestandKampvuurhoutactie.pdf (3.49 MB)