Vraag financiële steun voor jouw project over leefbare dorpen

Gepubliceerd opvrijdag 5 feb 2021 om 07:38
Wil jij een project lanceren over sociale inclusie via ontmoetingsmomenten of over ondersteuning van voorzieningen in kleine dorpskernen? Dan kan je misschien rekenen op financiële steun van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.
De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd. Daarmee kan de Plaatselijke Groep in totaal 392.089,50 euro besteden aan projecten over het thema 'Leefbare dorpen' van de lokale ontwikkelingsstrategie.
Het is de bedoeling om kleinschalige, lokale projecten te ondersteunen die inzetten op en streven naar een slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland. Het budget van deze oproep bestaat uit 180.789,50 euro aan effectieve projectsubsidies en 211.300 euro aan projectsubsidies op reserve.
Dien jouw projectconcept (maximum 3 A4) uiterlijk 15 maart 2021 om 16 uur in bij het Leadersecretariaat. Dat kan via de post naar Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt of via e-mail naar leader@limburg.be
Deze oproep geldt enkel voor het grondgebied van het voormalige Meeuwen-Gruitrode en niet voor deelgemeente Opglabbeek.
Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65% Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 2 juli 2021, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2023.
  • De Lokale Ontwikkelingsstrategie
  • Het aanmeldingsformulier
Meer info?

Leadercoördinator Kempen en Maasland
Karel Leysen
tel.: 011/23 74 22 – karel.leysen@limburg.be
p.a. Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt