Vormingssubsidie voor erkende verenigingen

Procedure

Wanneer kan je een subsidieaanvraag indienen?
Je kan het hele jaar door een subsidieaanvraag indienen. De aanvraag moet gebeuren door de vereniging.

Ben je niet zeker of deze vorming in aanmerking komt voor subsidie of bedraagt de deelnameprijs per persoon meer dan 500 euro? Dien deze aanvraag dan uiterlijk 1 maand voor aanvang van de vorming. Je ontvangt dan van ons info of de vorming in aanmerking komt en bezorgt later de nodige bewijsstukken.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van vormingssubsidie. De toekenning van een vormingssubsidie houdt een terugbetaling van 100% van het inschrijvingsgeld in.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?
Na de goedkeuring van de ingediende bewijsstukken volgt de uitbetaling.

Voor wie

Bestuurders, begeleiders of trainers van erkende Oudsbergse verenigingen die een vorming volgen, komen in aanmerking. De vormingssubsidie moet een onmiskenbare meerwaarde betekenen voor de werking van de vereniging.