Vormingssubsidie voor erkende verenigingen

Inhoud

Trainers, begeleiders of bestuursleden van erkende verenigingen of vrijwilligers van gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven die een vorming volgen, kunnen een terugbetaling aanvragen van de kosten de vorming of opleiding. 

Voorwaarden

De vorming moet een onmiskenbare meerwaarde betekenen voor de werking van de vereniging of voor het gemeentelijke vrijetijdsinitiatief waarvoor de vorming bedoeld is.

Procedure

Een subsidieaanvraag kan je het hele jaar door indienen via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. 

Ben je niet zeker of een vorming in aanmerking komt voor subsidie of bedraagt de deelnameprijs per persoon meer dan 500 euro? Dien je aanvraag dan uiterlijk 1 maand voor aanvang van de vorming. Je verneemt dan voor aanvang of de vorming in aanmerking komt. 

In alle andere gevallen vraag je de subsidie aan na afloop van de vorming.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning. De subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring en indiening van alle bewijsstukken. 

Kostprijs

De subsidie bedraagt 100% van het deelnamebedrag voor de vorming. 

Voor wie

Bestuurders, begeleiders of trainers van erkende Oudsbergse verenigingen of vrijwilligers van gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven. 

Downloads

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Contact