Voorstel van burger

Inhoud

Elke inwoner van de gemeente die ouder is dan 16 jaar kan een voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening plaatsen op de agenda van de gemeenteraad.

Deze vraag moet vergezeld zijn van minstens 300 handtekeningen van andere inwoners om uw voorstel kracht bij te zetten. De gemeente is verplicht om uw aanvraag te behandelen op de gemeenteraad.

Procedure

U kan een voorstel aangetekend indienen bij het gemeentebestuur van Oudsbergen door een aangetekende brief te verzenden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. U kan een voorstel enkel indienen via het formulier dat u als bijlage vindt.

U hebt eveneens de steun nodig voor uw voorstel van minstens 300 inwoners uit de gemeente Oudsbergen die ouder zijn dan 16 jaar. De lijst met de informatie van deze mensen vindt u eveneens bij het invulformulier. 

U voegt eventueel enkele nuttige documenten toe, om uw voorstel te staven. U ontvangt een brief met de mededeling of uw voorstel werd aanvaard. Indien dit het geval is zal u ook vernemen wanneer uw voorstel wordt behandeld door de gemeenteraad. U kan aanwezig zijn tijdens deze gemeenteraad om meer toelichting te geven rond uw voorstel. 

De voorzitter plaatst vervolgens het voorstel op de eerstvolgende agenda van de gemeenteraad indien de gemeente het voorstel minstens 20 dagen voor de vergadering heeft ontvangen. Wordt het voorstel later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.