Voorschotten op sociale uitkeringen

Bel ons

Inhoud

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

  • Het OCMW kent voorschotten toe als u zelf geen eigen financiële reserve meer heeft
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
  • gegevens betreffende de uitkering die u normaal zou ontvangen

Kostprijs

Het toe te kennen bedrag is afhankelijk van uw financiële en familiale situatie.

Voor wie

Elke inwoner van Oudsbergen.

Contact