Voorschot huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dit kan u zien als een tegemoetkoming in de huurprijs.

Soms duurt het enkele maanden vooraleer de Vlaamse overheid beslist heeft of u een huursubsidie krijgt of niet. In afwachting van hun beslissing kan u een aanvraag indienen bij het OCMW voor het bekomen van voorschotten op de huursubsidie.

Voorwaarden

  • Het OCMW zal pas voorschotten toekennen als u voldoet aan de voorwaarden om een huursubsidie te krijgen via de Vlaamse overheid. 
  • Er zal slechts voor de periode van 2 maanden een voorschot toegekend worden.

Procedure

  • U maakt een afspraak met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. 
  • Er wordt nagegaan of u voldoet aan de voorwaarden om een huursubsidie te krijgen. 
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). U krijgt steeds een bevestiging van de beslissing van het BCSD.
  • De toegekende voorschotten zullen teruggevorderd worden van de bevoegde instantie van zodra uw dossier in orde is.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
  • Huurovereenkomst

Bedrag

Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van uw sociale situatie.

Regelgeving

Huursubsidie

Voor wie

Inwoners van Oudsbergen die aan de voorwaarden voldoen.