Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen (= stage).

U kan kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs M36 voor de categorie B met verplicht één of twee begeleider(s). Dit rijbewijs is 36 maanden geldig en kan vóór de geldigheid verloopt, éénmalig omgewisseld worden naar een voorlopig rijbewijs M18. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M18 voor de categorie B zonder begeleider. Dit rijbewijs is 18 maanden geldig en kan vóór de geldigheid verloopt, éénmalig omgewisseld worden naar een voorlopig rijbewijs M36. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M12 voor de categorie B met verplicht één of twee begeleider(s). Dit rijbewijs is 12 maanden geldig en kan aangevraagd worden door personen waarvan het voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is en die geen 3 jaar willen wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M3 om het verkrijgen van alle categorieën buiten de categorie B (behalve categorieën AM en G, waarvoor geen voorlopig rijbewijs bestaat) of het verkrijgen van de categorie B voor de weglating van code 78 op het definitieve rijbewijs. Dit rijbewijs is 12 maanden geldig. De minimum stageperiode is 1 maand.

Voorwaarden

 • U moet het voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de 3 jaar volgend op het slagen van het theoretisch examen.
 • U dient de juiste documenten en attesten voor te leggen.

Procedure

U vraagt het voorlopig rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

Wat meebrengen bij de aanvraag:

 • Elektronische identiteitskaart (eID) of verblijfstitel.
 • Als de foto op uw eID nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.  
 • Bij slagen theoretisch examen: aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum. Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M36 moet dit document ook getekend te zijn door de begeleider(s). U kan vanaf 17 jaar dit voorlopig rijbewijs aanvragen.
 • Voor aanvraag voorlopig rijbewijs M18 zonder begeleider dient u het bekwaamheidsattest (20 uren praktijkles), afgeleverd door de rijschool, mee te brengen. U moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Voor aanvraag voorlopig rijbewijs M12 met begeleider(s) dient u het getuigschrift van onderricht (6 uren praktijkles), afgeleverd door de rijschool, mee te brengen. Het aanvraagformulier moet ook getekend worden door de begeleider(s).

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • Elektronische identiteitskaart of verblijfstitel.
 • Uw vorig rijbewijs (bij omwisseling model of beschadiging).
 • Volmacht + kopie van uw eID of verblijfstitel indien het rijbewijs door iemand anders wordt afgehaald.Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 20 euro.                                                           

Gerelateerde items