Voorlopig rijbewijs

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen (= stage).

U kan kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs M36 voor de categorie B met verplicht één of twee begeleider(s). Dit rijbewijs is 36 maanden geldig en kan vóór de geldigheid verloopt, éénmalig omgewisseld worden naar een voorlopig rijbewijs M18. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M18 voor de categorie B zonder begeleider. Dit rijbewijs is 18 maanden geldig en kan vóór de geldigheid verloopt, éénmalig omgewisseld worden naar een voorlopig rijbewijs M36. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M12 voor de categorie B met verplicht één of twee begeleider(s). Dit rijbewijs is 12 maanden geldig en kan aangevraagd worden door personen waarvan het voorlopig rijbewijs M36 of M18 verlopen is en die geen 3 jaar willen wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen. De minimum stageperiode is 3 maanden.
 • Voorlopig rijbewijs M3 om het verkrijgen van alle categorieën buiten de categorie B (behalve categorieën AM en G, waarvoor geen voorlopig rijbewijs bestaat) of het verkrijgen van de categorie B voor de weglating van code 78 op het definitieve rijbewijs. Dit rijbewijs is 12 maanden geldig. De minimum stageperiode is 1 maand.

Voorwaarden

 • U moet het voorlopig rijbewijs aanvragen binnen de 3 jaar volgend op het slagen van het theoretisch examen.
 • U dient de juiste documenten en attesten voor te leggen.

Procedure

Aanvragen:

 • Vraag uw voorlopig rijbewijs online aan via deze link
 • Maak een afspraak om het voorlopig rijbewijs aan te vragen in het gemeentehuis. Ook iemand van uw gezin kan het voorlopig rijbewijs voor u aanvragen.

Afhalen:

 

Wat meebrengen

Wat meebrengen bij de aanvraag:

 • Elektronische identiteitskaart (eID) of verblijfstitel.
 • Als de foto op uw eID nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.  
 • Als uw handtekening anders is dan op uw (eID), meld dit dan zeker aan onze medewerkers zodat uw nieuwe handtekening correct op uw rijbewijs kan vermeld worden.
 • Bij slagen theoretisch examen: aanvraagformulier afgeleverd door examencentrum. Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M36 moet dit document ook getekend te zijn door de begeleider(s). U kan vanaf 17 jaar dit voorlopig rijbewijs aanvragen.
 • Voor aanvraag voorlopig rijbewijs M18 zonder begeleider dient u het bekwaamheidsattest (20 uren praktijkles), afgeleverd door de rijschool, mee te brengen. U moet minstens 18 jaar oud zijn.
 • Voor aanvraag voorlopig rijbewijs M12 met begeleider(s) dient u het getuigschrift van onderricht (6 uren praktijkles), afgeleverd door de rijschool, mee te brengen. Het aanvraagformulier moet ook getekend worden door de begeleider(s).

Wat meebrengen bij het afhalen?

 • Elektronische identiteitskaart of verblijfstitel.
 • Uw vorig rijbewijs (bij omwisseling model of beschadiging).
 • Volmacht + kopie van uw eID of verblijfstitel indien het rijbewijs door iemand anders wordt afgehaald. 

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 20 euro.                                             

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Gerelateerde items