Voorbereiding fietspaden N73 start 13 september

Gepubliceerd opvrijdag 10 sep 2021 om 11:41
De voorbereidingen voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de N73 Grote Baan in Ellikom starten op maandag 13 september. Vanaf dan geldt er daar beurtelings verkeer tot het voorjaar van 2022.

De langverwachte vernieuwing van de N73 staat eindelijk voor de deur. Tussen de rotondes van de industriezones Laarderheide en Peerderbaan komen er vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in asfalt. Ze worden gescheiden van de rijweg door een groenstrook. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige Reppel fabriek, komt een fietsoversteekplaats zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken. De bushaltes worden omgevormd tot bushavens, waarbij bussen naast de rijweg stoppen, en het wegdek van de N73 wordt plaatselijk vernieuwd. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden riolering aan.

Ook gemeentewegen

Binnen het fietspadenproject vernieuwen de gemeente Oudsbergen en rioolbeheerder Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat. Er komt een gescheiden riolering en een nieuw wegdek in asfalt.

Grote baan twee weekends onderbroken

De voorbereidende werken starten maandag 13 september. De komende weken rooit de aannemer de bomen langs de N73 om plaats te maken voor de fietspaden. Daarna worden de percelen bouwrijp gemaakt.

Tijdens de weekends van 18-19 en 25-26 september wordt de Grote baan onderbroken voor alle verkeer tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Er geldt een omleiding via Meeuwen voor verkeer tussen Peer en Bree.

Beurtelings verkeer tot voorjaar 2022

Midden oktober starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van de nutsleidingen. Zij werken tot in het voorjaar van 2022. Dan pas start de aannemer met de hoofdwerken: nieuwe riolering en fietspaden.Tot aan het voorjaar van 2022 blijft de verkeershinder beperkt tot beurtelings verkeer met lichtenregeling.

Bij de start van de hoofdwerken volgend jaar moet er een deel van de weg afgesloten worden en wordt er eenrichtingsverkeer van Bree naar Peer ingevoerd. Verkeer in de andere richting moet dan een omleiding volgen.

Blijf op de hoogte

Het gemeentebestuur van Oudsbergen organiseerde afgelopen week twee infovergaderingen om de omwonenden te informeren over de start van de  voorbereidende werken. In de aanloop naar de hoofdwerken in 2022 houdt het gemeentebestuur opnieuw een inforonde.

Op www.oudsbergen.be/N73 kan je de PowerPointpresentatie van de infosessies bekijken. Je vindt er bovendien nog meer uitleg over het ontwerp.

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je alle nieuwtjes over dit project via e-mail toegestuurd.

Heb je nog vragen? Contacteer dan het Team Bereikbaarheidsadviseur van AWV via 011 433 855 of bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be