Stemmen met volmacht

  • 8 juni 2018

Kan je op 14 oktober niet persoonlijk gaan stemmen? Dan kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Je hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

  • Het volmachtsformulier A95: dit formulier kan je aan het loket in het gemeentehuis krijgen of downloaden via de website.
  • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.

Die documenten bezorg je aan de persoon aan wie je de volmacht verleent. Die persoon moet de documenten meebrengen wanneer hij of zij gaat stemmen.

Je kan een volmacht geven in deze gevallen:

Ziekte of handicap
Medisch attest van je geneesheer nodig.

Beroepsredenen (binnen- en buitenland)
Attest van je werkgever nodig.

Schipper, marktkramer of kermisreiziger
Formulier A96b nodig. Dat kan je aanvragen op het gemeentehuis of via de website van het gemeentebestuur.

Vrijheidsbeneming (gevangenis of psychiatrische instelling)
Attest van vrijheidsbeneming nodig. Dat kan je verkrijgen via de directie van de instelling.

Geloofsovertuiging
Attest geloofsovertuiging nodig. Dat kan je verkrijgen via de religieuze overheid.

Studieredenen
Een studieattest nodig. Dat kan je verkrijgen via de directie van je onderwijsinstelling.

Vakantie in het buitenland
Formulier A96a nodig. Dat kan je verkrijgen op het gemeentehuis op voorwaarde dat je de nodige bewijsstukken indient of een verklaring op erewoord ondertekent. Het formulier is tot 12 oktober 2018 verkrijgbaar.