Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven

Neem contact op om een afspraak te maken.

Inhoud

Als u als niet EU-onderdaan voor lange tijd naar België wilt komen, dan heeft u mogelijk een visum nodig. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat. Het geeft de toestemming om gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij uw aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men u direct meedelen welk type visum u nodig hebt.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Voorwaarden

U wilt voor lange tijd of permanent in België verblijven.

Procedure

Een visum moet u persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar u woont.

Als er in het land waar u woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet u zich wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor uw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zult u moeten motiveren waarom u naar België wilt komen.

De procedure die u moet volgen, is afhankelijk van

  • uw nationaliteit
  • de duur van uw verblijf
  • en het doel van uw verblijf in België.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u alle informatie over het visum voor België. U kunt ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat.

Als onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of als niet visumplichtige niet EU-onderdaan moet u geen visum aanvragen.

Wilt u permanent in België komen wonen, dan heeft u andere verblijfsdocumenten nodig.     

U maakt hiervoor een afspraak met de dienst burgeradministratie. Zij informeren u welke documenten u nodig heeft voor de verblijfsaanvraag. Deze documenten hangen af van het doel van uw verblijf.

De dienst burgeradministratie behandelt de documenten en dient uw verblijfsaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken van FOD Binnenlandse zaken.

De dienst burgeradministratie of de Dienst Vreemdelingenzaken beslist over de goedkeuring van uw verblijfsaanvraag.

Na goedkeuring van de verblijfsaanvraag wordt u uitgenodigd voor de aanmaak van een vreemdelingenkaart.

Wat meebrengen

De documenten nodig voor het indienen van uw verblijfsaanvraag.

De dienst burgeradministratie bezorgt u dit overzicht.

Kostprijs

Het indienen van een verblijfsaanvraag is niet altijd gratis.

Sommige vreemdelingen moeten een bijdrage betalen, om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun aanvraag.

De bijdrage is verschuldigd per persoon en per aanvraag, ongeacht of de aanvraag behandeld wordt door het gemeentebestuur of door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De dienst burgeradministratie informeert u als u een bijdrage verschuldigd bent.

Contact