Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Inhoud

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning nodig.

Uw nachtwinkel voldoet aan volgende voorwaarden: 

  • de netto-verkoopoppervlakte van de winkel is niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er vindt geen andere activiteit plaats dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  • er staat op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld

De opening van een nachtwinkel moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de opening van elke andere horecazaak of de van toepassing zijnde onderdelen. 

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heeft u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

 

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.