Verwerking persoonsgegevens

De gemeente Oudsbergen verwerkt de persoonsgegevens die je in onze formulieren vermeldt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. 

Meer informatie over het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de privacyverklaring. Je kan deze verklaring ook opvragen via het e-mailadres privacy@oudsbergen.be.

Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Oudsbergen via het e-mailadres privacy@oudsbergen.be.

Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.