Vervolgtraject ondergrondse Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Gepubliceerd opvrijdag 21 mei 2021 om 08:46
Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging van de startnota over de Leidingstraat af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld.

Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren.

Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés zullen dan verwittigd worden. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het project.

Lees ook:

Oudsbergen formuleert bezwaren tegen ondergrondse leidingstraat