Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). De Minder Mobielen Centrale biedt vervoer (met begeleiding) op oproep aan senioren, personen in sociale noodsituatie en personen met een handicap.

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs.

Om recht te hebben op deze dienstverlening moet er sprake zijn van een beperkt inkomen, een handicap of een zekere mate van hulpbehoevendheid en de onmogelijkheid om zelf in zijn vervoer te voorzien.

Het doel van de Minder Mobielen Centrale is te vermijden dat vervoersarmoede zou leiden tot zorgtekort, sociaal isolement of een verminderde maatschappelijke participatie in het algemeen.

Een vraag voor vervoer voor medisch onderzoek of medische behandeling wordt altijd prioritair behandeld.

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen
 • U bent gedomicilieerd in Oudsbergen
 • Het netto belastbaar inkomen van de aanvrager en partner mag niet hoger zijn dan tweemaal het corresponderend bedrag van de wetgeving m.b.t. het leefloon (indien inkomen hoger dan dit bepaalde bedrag wordt dossier voorwerp van een sociaal onderzoek). 

Het sociaal onderzoek gebeurt bij een huisbezoek en/of persoonlijk gesprek.

Procedure

Lid worden van de Minder Mobielen Centrale:

Als u lid wil worden van de MMC neemt u contact op met het bestuur. Een medewerker zal u de nodige informatie verstrekken tijdens een persoonlijk gesprek en/of een huisbezoek. 

U wordt effectief lid na het ondertekenen van een overeenkomst en het betalen van het lidgeld. Het lidgeld dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. De eerste rit kan plaatsvinden na ontvangst van het lidgeld. Met dit bedrag wordt de verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” betaald. De gebruiker ontvangt na betaling van deze bijdrage een lidkaart waarop de einddatum van het lidmaatschap vermeld staat en het lidnummer. Het lid ontvangt jaarlijks van het OCMW een brief met de vraag of men het lidmaatschap wil verlengen.

Gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale:

Eens u lid bent, kunt u een rit aanvragen. Alle aanvragen voor ritten worden rechtstreeks aan de medewerkers van de minder mobielen centrale gericht.

Het lid mag nooit zelf naar een vrijwilliger-chauffeur bellen. In dat geval komt het lid niet in aanmerking voor eventuele schadevergoeding bij een mogelijk ongeval.

Aanvragen voor ritten moet minstens 3 werkdagen op voorhand gebeuren (ritten buiten Limburg 1 week op voorhand).

Bij de aanvraag wordt duidelijk afgesproken :

 • Naam
 • Dag en uur van de aangevraagde rit
 • Bestemming, adres waar u naartoe wil gaan
 • Doel van de rit
 • Hoeveel personen zullen meerijden 
 • Duur van de wachttijd
 • Of tijdstip van de terugrit.


Wij zoeken vervolgens een chauffeur die kan rijden. Indien de MMC geen chauffeur ter beschikking heeft wordt de aanvrager hiervan onmiddellijk verwittigd. Wij doen ons best om steeds een oplossing te vinden als een rit wordt aangevraagd. Wanneer de chauffeur wegens onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet kan uitvoeren, wordt de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt indien nodig samen naar een andere oplossing gezocht.

Indien een gevraagde rit niet zou doorgaan, dient de gebruiker ons dan ook tijdig hiervan te verwittigen. Voor dringende annulaties van ritten kan de gebruiker ons buiten de werkuren bereiken op het nummer 089 30 07 90.


Wanneer de gebruiker zijn afspraak niet nakomt en de chauffeur onverrichterzake moet terugkeren, wordt er een onkostenvergoeding van €2.50 aangerekend. Wijze van betaling gebeurt in overleg met de medewerkers van de MMC. Tijdig annuleren kan de dag ervoor in de voormiddag, of op de dag zelf ’s morgens om 9 uur (indien de rit na 9.30 u zou plaatshebben). 

Bedrag

Het lidgeld bedraagt :

 • € 15 per jaar voor een gezin (samenwonenden) en €7.50 bij inschrijving na 1 juli.
 • € 10 per jaar voor een alleenstaande en € 5 bij inschrijving na 1 juli.

Het lidmaatschap is persoonlijk.

De gebruiker betaalt € 0,35 per gereden kilometer. De kilometers worden geteld vanaf dat de chauffeur thuis vertrekt tot hij/zij terug thuis is.

Uitzonderingen

Als lid van de Minder Mobielen Centrale kan u ook gebruik maken van ons aangepast rolstoelvervoer. Indien u een rit nodig heeft waarbij u zich met uw rolstoel moet verplaatsen, geef dit dan duidelijk aan bij uw aanvraag. 

Contact