Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). De Minder Mobielen Centrale biedt vervoer (met begeleiding) aan senioren, personen in sociale noodsituatie en personen met een handicap. Alle ritten moeten aangevraagd worden.

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs.

Om recht te hebben op deze dienstverlening moet er sprake zijn van een beperkt inkomen, een handicap of een zekere mate van hulpbehoevendheid en de onmogelijkheid om zelf in zijn vervoer te voorzien.

Het doel van de Minder Mobielen Centrale is vermijden dat vervoersarmoede zou leiden tot een zorgtekort, sociaal isolement of een verminderde maatschappelijke participatie in het algemeen.

Een vraag voor vervoer voor medisch onderzoek of medische behandeling wordt altijd prioritair behandeld.

Voorwaarden

 • U kunt zich moeilijk verplaatsen;
 • U bent gedomicilieerd in Oudsbergen;
 • Het netto belastbaar inkomen van de aanvrager en partner mag niet hoger zijn dan tweemaal het corresponderend bedrag van de wetgeving m.b.t. het leefloon (indien het inkomen hoger is dan dit bepaalde bedrag wordt het dossier voorwerp van een sociaal onderzoek). 

Het sociaal onderzoek gebeurt bij een huisbezoek en/of tijdens een persoonlijk gesprek.

Procedure

Lid worden van de Minder Mobielen Centrale:

Als u lid wil worden van de MMC, neemt u contact op met het bestuur. Een medewerker zal u de nodige informatie bezorgen tijdens een persoonlijk gesprek en/of een huisbezoek. 

U wordt effectief lid na het ondertekenen van een overeenkomst en het betalen van het lidgeld. Het lidgeld dient betaald te worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. De eerste rit kan plaatsvinden na ontvangst van het lidgeld. Met dat bedrag wordt de verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” betaald. De gebruiker ontvangt na betaling van het lidgeld een lidkaart waarop de einddatum van het lidmaatschap en het lidnummer vermeld staan. Het lid ontvangt jaarlijks van het OCMW een brief met de vraag of men het lidmaatschap wil verlengen.

Gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale:

Eens u lid bent, kunt u een rit aanvragen. Alle aanvragen voor ritten worden rechtstreeks aan de medewerkers van de Minder Mobielen Centrale gericht.

Het lid mag nooit zelf naar een vrijwilliger-chauffeur bellen. In dat geval komt het lid niet in aanmerking voor eventuele schadevergoeding bij een mogelijk ongeval.

De rit vraagt u minstens drie werkdagen op voorhand aan. Ritten buiten Limburg moeten één week op voorhand aangevraagd worden.

Bij de aanvraag wordt duidelijk afgesproken :

 • uw naam;
 • de dag en het uur van de aangevraagde rit;
 • de bestemming, het adres waar u naartoe wil gaan;
 • het doel van de rit; 
 • hoeveel personen zullen meerijden;
 • de duur van de wachttijd of het tijdstip van de terugrit.


Wij zoeken vervolgens een chauffeur die kan rijden. Indien de MMC geen chauffeur ter beschikking heeft wordt de aanvrager daarvan onmiddellijk verwittigd. Wij doen ons best om steeds een oplossing te vinden als een rit wordt aangevraagd. Wanneer de chauffeur wegens onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet kan uitvoeren, wordt de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt indien nodig samen naar een andere oplossing gezocht.

Indien een gevraagde rit niet zou doorgaan, dient de gebruiker ons tijdig te verwittigen. Voor dringende annulaties van ritten kan de gebruiker ons buiten de werkuren bereiken op het nummer 089 30 07 90.


Wanneer de gebruiker zijn afspraak niet nakomt en de chauffeur onverrichterzake moet terugkeren, wordt er een onkostenvergoeding van €2.50 aangerekend. De wijze van betaling gebeurt in overleg met de medewerkers van de MMC. Tijdig annuleren kan de dag ervoor in de voormiddag, of op de dag zelf ’s morgens om 9 uur (indien de rit na 9.30 u zou plaatshebben). 

Kostprijs

Het lidgeld bedraagt :

 • € 18 per jaar voor een gezin (samenwonenden) en € 9 bij inschrijving na 1 juli.
 • € 12 per jaar voor een alleenstaande en € 6 bij inschrijving na 1 juli.

Het lidmaatschap is persoonlijk.

De gebruiker betaalt € 0,35 per gereden kilometer. De kilometers worden geteld vanaf het moment dat de chauffeur thuis vertrekt tot hij/zij terug thuis is.

Uitzonderingen

Als lid van de Minder Mobielen Centrale kan u ook gebruikmaken van ons aangepast rolstoelvervoer. Indien u een rit nodig heeft waarbij u zich met uw rolstoel moet verplaatsen, geef dit dan duidelijk aan bij uw aanvraag. 

Contact