Vervoer minder mobiele personen

Maak een afspraak

Inhoud

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). De Minder Mobielen Centrale biedt vervoer (met begeleiding) aan senioren, personen in sociale noodsituatie en personen met een handicap. Alle ritten moeten aangevraagd worden.

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs.

Om recht te hebben op deze dienstverlening

 • heb je een beperkt inkomen, een handicap of ben je in zekere mate hulpbehoevend;
 • kan je zelf geen vervoer voorzien.

Met de Minder Mobielen Centrale willen we vermijden dat personen zonder vervoer daardoor niet de nodige zorgen ontvangen, sociaal geïsoleerd raken of minder deelnemen in de samenleving.

Een vraag voor vervoer voor medisch onderzoek of een medische behandeling wordt altijd prioritair behandeld.

Voorwaarden

 • Je kan moeilijk verplaatsen;
 • Je bent gedomicilieerd in Oudsbergen;
 • Je netto belastbaar inkomen en dat van je partner mag niet hoger zijn dan tweemaal het corresponderend bedrag van de wetgeving m.b.t. het leefloon. Als je inkomen hoger is dan dit bepaalde bedrag, wordt je dossier bekeken tijdens een sociaal onderzoek. Het sociaal onderzoek gebeurt bij een huisbezoek en/of tijdens een persoonlijk gesprek.

Procedure

Lid worden van de Minder Mobielen Centrale:

Als je lid wil worden van de MMC, neem je contact op met het bestuur. Een medewerker zal je de nodige informatie bezorgen tijdens een persoonlijk gesprek en/of een huisbezoek. 

Je wordt effectief lid na het ondertekenen van een overeenkomst en het betalen van het lidgeld. Het lidgeld moet je betalen binnen de 10 dagen nadat je de factuur ontvangen hebt. Wanneer je het lidgeld betaald hebt, kan je eerste rit plaatsvinden. Met het lidgeld wordt de verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” betaald. Na betaling van het lidgeld ontvang je een lidkaart waarop de einddatum van het lidmaatschap en het lidnummer vermeld staan. Als lid ontvang je jaarlijks van het OCMW een brief met de vraag of je het lidmaatschap wil verlengen.

Gebruikmaken van de Minder Mobielen Centrale:

Eens je lid bent, kan je een rit aanvragen. Alle aanvragen voor ritten worden rechtstreeks aan de medewerkers van de Minder Mobielen Centrale bezorgd.

Als lid mag je nooit zelf naar een vrijwilliger-chauffeur bellen. In dat geval kom je niet in aanmerking voor eventuele schadevergoeding bij een mogelijk ongeval.

De rit vraag je minstens drie werkdagen op voorhand aan. Ritten buiten Limburg moeten één week op voorhand aangevraagd worden.

Bij de aanvraag wordt duidelijk afgesproken :

 • je naam;
 • de dag en het uur van de aangevraagde rit;
 • de bestemming, het adres waar je naartoe wil gaan;
 • het doel van de rit; 
 • hoeveel personen zullen meerijden;
 • de duur van de wachttijd of het tijdstip van de terugrit.


Wij zoeken nadien een chauffeur die kan rijden. Heeft de MMC geen chauffeur ter beschikking? Of kan de chauffeur door onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet uitvoeren? Dan word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en zoeken we samen naar een andere oplossing. 

Als een gevraagde rit niet kan doorgaan, moet je ons tijdig verwittigen. Tijdig annuleren kan de dag ervoor in de voormiddag of op de dag zelf ’s morgens om 9 uur (als de rit na 9.30 uur gepland is). Voor dringende annulaties van ritten kan je ons buiten de werkuren bereiken op het nummer 089 30 07 90.

Wanneer je je afspraak niet annuleert en de chauffeur moet terugkeren, wordt er een onkostenvergoeding van €2.50 aangerekend. De wijze van betaling gebeurt in overleg met de medewerkers van de MMC.

Kostprijs

Het lidgeld bedraagt :

 • € 18 per jaar voor een gezin (samenwonenden) en € 9 bij inschrijving na 1 juli.
 • € 12 per jaar voor een alleenstaande en € 6 bij inschrijving na 1 juli.

Het lidmaatschap is persoonlijk.

Je betaalt € 0,41 per gereden kilometer. De kilometers worden geteld vanaf het moment dat de chauffeur thuis vertrekt tot hij/zij terug thuis is.

Uitzonderingen

Als lid van de Minder Mobielen Centrale kan je ook gebruikmaken van ons aangepast rolstoelvervoer. Als je een rit nodig hebt waarbij je je met een rolstoel moet verplaatsen, geef dit dan duidelijk aan bij je aanvraag. 

Externe links

Contact