Verplaatsing van een urne (na thuisbewaring)

Inhoud

Als u een urne thuis bewaart, kan het voorkomen dat deze urne op een bepaald moment een andere bestemming dient te krijgen. De urne kan op een ander adres worden bewaard, of begraven/uitgestrooid op de begraafplaats van de gemeente.

Voorwaarden

Om de urne te verplaatsen heeft u toestemming nodig van de nabestaanden (alle kinderen, ouders, broers/zussen).

Procedure

U kan dit zelf aanvragen indien de urne enkel van adres verandert en niet naar de begraafplaats gaat.

Indien de urne dient begraven/uitgestrooid te worden op de begraafplaats werkt u het best via de begrafenisondernemer. Dit is nodig om de formaliteiten voor de begraving/uitstrooiing te kunnen vastleggen.

Men dient een aanvraagformulier ingevuld en ondertekend (door alle nabestaanden) te bezorgen aan het gemeentebestuur.
U kan het formulier hieronder downloaden.

Wat meebrengen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier tot verplaatsing van de urne.

Voor het verplaatsen van de urne naar een ander adres, moet er toestemming zijn van de nieuwe bewaarder van de urne.

Kostprijs

Het verplaatsen van een urne naar een ander adres is kosteloos.

Voor het begraven van een urne op de begraafplaats kunnen er kosten voor de begrafenisondernemer of het grafmonument bijkomen.

Downloads

Contact