Verkoop grafmonument

Neem contact met ons op om een afspraak te maken

Inhoud

Als u uw overledene wil laten begraven op het uniforme gedeelte van één van de begraafplaatsen van Oudsbergen, bent u verplicht om het grafmonument en eventuele toebehoren aan te kopen via het gemeentebestuur.

Voorwaarden

U kiest voor uw overledene een uniforme begraving op één van de begraafplaatsen van Oudsbergen.

Procedure

U verbindt zich schriftelijk tot het aankopen van een grafmonument en toebehoren via het aanvraagformulier dat de begrafenisondernemer u laat ondertekenen.

Na de begrafenis bestelt u zo spoedig mogelijk uw grafmonument bij de dienst burgeradministratie.

De gemeentebediende overloopt samen met u het aanvraagformulier en zorgt ervoor dat u na de bestelling kan betalen:

  • Indien de rekeningen werden geblokkeerd, kan u kiezen voor een betaling via overschrijving. Het gemeentebestuur bezorgt u een factuur met de gegevens voor de overschrijving.
  • U heeft echter ook de mogelijkheid om uw bestelling rechtstreeks via bancontact of cash te betalen aan het loket van het gemeentebestuur.

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling door het gemeentebestuur geplaatst. Binnen de 6 weken na de bestelling zal de aannemer het grafmonument plaatsen.

Wat meebrengen

U neemt volgende documenten mee naar het loket voor de bestelling van het grafmonument (en eventuele toebehoren):

  • uw identiteitskaart
  • een foto van de overledene, indien u deze ook op het grafmonument wenst te laten aanbrengen.

Kostprijs

De retributies voor de grafmonumenten en toebehoren werden vastgelegd in een retributiereglement.

U moet een dubbel tarief betalen indien de overledene minder dan twintig jaar of nooit in onze gemeente gewoond heeft.

Indien de overledene inwoner was in onze gemeente op het moment van overlijden of minstens 20 jaar in het verleden woonachtig was in onze gemeente, betaalt u het gewone tarief.

De begrafenisondernemer kan u een formulier bezorgen met een overzicht van de retributies of u kan dit document ook hier raadplegen. 

Regelgeving

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen 

Politieverordening op de begraafplaatsen 

Voor wie

Iedereen die voor zijn overledene een uniforme begraving wenst op één van de begraafplaatsen van Oudsbergen.