Verkiezingen 9 juni 2024

Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

Stemmen is verplicht (18+)

16- en 17-jarigen moeten stemmen voor Europees parlement

Ook Europeanen mogen stemmen voor Europees parlement

Welke verkiezingen vinden plaats?

 • Europese verkiezingen: Europees Parlement, om de 5 jaar
 • Federale verkiezingen: Kamer van Volksvertegenwoordigers, om de 5 jaar
 • Regionale verkiezingen: Vlaams Parlement, om de 5 jaar

Je stemt voor elke verkiezing apart, maar wel op dezelfde locatie en op hetzelfde moment.

Wie mag/moet stemmen?

Iedere Belg ouder dan 18 jaar is verplicht om naar het stemhokje te gaan, tenzij je stemrecht door een rechter werd ontnomen. Wil je geen stem uitbrengen? Dan kan je ook blanco stemmen. Niemand ziet wat je in het stemhokje doet.

Voor het eerst moeten Belgische 16- en 17-jarigen gaan stemmen, maar enkel voor de Europese verkiezingen. 

 • Europese verkiezingen: opkomstplicht vanaf 16 jaar
 • Federale verkiezingen: opkomstplicht vanaf 18 jaar
 • Regionale verkiezingen: opkomstplicht vanaf 18 jaar

Als je geen Belg bent, mag je niet voor de federale en regionale verkiezingen stemmen. Heb je een nationaliteit van de Europese Unie? Dan mag je wel stemmen voor het Europees Parlement. Je moet wel een aantal dingen regelen. Klik hier voor meer info.

Veelgestelde vragen

Wat als je niet kan gaan stemmen? Kan je een volmacht geven?

In uitzonderlijke gevallen kan je een volmacht geven aan een andere kiezer, zodat die kan stemmen in jouw naam. De persoon die de volmacht krijgt, moet wel op dezelfde kandidaten als jij kunnen stemmen. Bijvoorbeeld: als meerderjarige kan je geen volmacht geven aan een 16- of 17-jarige, want die kan enkel deelnemen aan de Europese verkiezingen.

De volmachtkrijger neemt op de dag van de verkiezingen de volgende documenten mee: 

 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).
 • het ingevulde volmachtformulier

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven. Tussen haakjes () staat door wie je het document moet laten invullen.

 • ziekte of handicap (jouw arts)
 • beroepsredenen (jouw werkgever)
 • toestand van vrijheidsberoving (de directie van jouw penitentiaire instelling)
 • geloofsovertuiging (jouw religieuze overheid)
 • studieredenen (jouw onderwijsinstelling)
 • zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer (gemeente Oudsbergen)
 • verblijf in het buitenland (gemeente Oudsbergen)

De volmachtformulieren vind je hieronder:

Volmachtformulier voor Belgische kiezers in Vlaanderen.pdf175,8 Kb(pdf)

Volmachtformulier voor Europese kiezers in Vlaanderen.pdf171,3 Kb(pdf)

Volmachtformulier voor minderjarige kiezers in Vlaanderen.pdf179,2 Kb(pdf)

Ben je ziek op de dag van de verkiezingen?

Je kan een andere kiezer een volmacht geven. Als je geen volmacht wilt geven, vraag je een doktersbriefje aan de arts. Het doktersattest bezorg je binnen de maand na de verkiezingsdatum samen met je oproepingsbrief aan het gemeentebestuur.

Hoe moet je stemmen?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. Ten laatste 15 dagen voor de verschillende verkiezingen krijg je een officiële oproepingsbrief in de bus. Hierin staat duidelijk het aan jouw toegewezen stembureau vermeld, samen met de uren waarbinnen dit kan. Neem je identiteitskaart en oproepingsbrief mee naar het stembureau.

Waar moet je gaan stemmen?

In Oudsbergen zijn er acht stemlocaties. Op jouw oproepingsbrief staat vermeld op welke locatie je moet gaan stemmen. Je kan niet zelf kiezen waar je gaat stemmen.

 • Ellikom: buurthuis
 • Gruitrode: cultuurpunt
 • Louwel: sportschuur
 • Meeuwen: 't Heem
 • Neerglabbeek: buurthuis
 • Nieuwe Kempen: De Krinkel
 • Opglabbeek: den Ichter
 • Wijshagen: buurthuis

Op welk tijdstip kan je gaan stemmen?

De stembureaus zijn open van 8 tot en met 16 uur.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgeradministratie tot de vrijdag voor de verkiezingen. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je kan je oproepingsbrief afdrukken via mijn burgerprofiel of ebox.

Heb je geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Sta je op de kiezerslijst, maar heb je je oproepingsbrief niet bij? Dan mag het kiesbureau je toch laten stemmen, op voorwaarde dat je je identiteitskaart laat zien.

Contacteer de dienst burgeradministratie voor meer informatie.

Heb je je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of in het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel bij diefstal als verlies).

De politie of het gemeentebestuur geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Nood aan aangepast vervoer naar de stembus?

De Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer Limburg, of de MAV Limburg, coördineert de aanvragen van personen die beroep willen doen op aangepast vervoer. Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 zullen zij de coördinatie op zich nemen voor de organisatie van het vervoer van rolstoelgebruikers naar de stemlokalen. Het is belangrijk tijdig te reserveren, aangezien de capaciteit beperkt is.

MAV Limburg is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur op het gratis nummer 0800 17 666 en per e-mail: mav@limburg.be