Verkeershinder Ouwerteweg Opglabbeek

  • 27 november 2018

Vanaf woensdag 28 november vinden er werken plaats in de Ouwerteweg in Opglabbeek. Aan de kant van de onpare huisnummers moet een sleuf gegraven worden in de wegberm. De woningen met onpare huisnummers zijn dus gedurende de werken moeilijk of niet bereikbaar. Bovendien is er tijdens de werken slechts beurtelings doorgaand verkeer mogelijk in de straat. Dit wordt altijd duidelijk aangegeven aan de hand van verkeersborden.