Verkavelingsvergunning

Neem contact met ons op

Inhoud

Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens 2 loten om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

De vergunning is vereist voor:

  • een nieuwe verkaveling van gronden
  • het bijstellen van bestaande verkavelingen (wijzigen of opheffen van een verkaveling).

In andere gevallen volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris met een delingsplan.

Procedure

Indien u een grond wilt verkavelen moet u een verkavelingsplan laten opmaken door een beëdigd landmeter. De landmeter stelt meestal ook het dossier samen om de omgevingsvergunning aan te vragen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden wordt ingediend in het Omgevingsloket, zowel voor een nieuwe verkaveling, als voor een bijstelling van een bestaande verkaveling.

Voor meer informatie neemt u contact op met de dienst vergunningen van de gemeente.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van het aantal loten en de te volgen procedure. U vindt de details terug in het belasting- en retributiereglement op administratieve stukken (zie downloads).

Contact

De regels rond bouwen en verbouwen zijn complex. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken we op afspraak en vragen we op voorhand al informatie zodat we ons kunnen voorbereiden.

Stel je vraag