Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en tijdelijke of reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld Foodtrucks, mobiele tapinrichting in tenten, …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben, in de volksmond ook tapvergunning genoemd.

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, op fuiven, kerstmarkten,…

Voorwaarden

Om een tapvergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Oudsbergen.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij uw gemeente via de dienst economie voor vaste horecazaken en bij de dienst Vrije Tijd, via het aanvraagformulier voor openbare manifestaties, voor tijdelijke installaties.

 

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983)