Participatieforum verenigingen en vrije tijd

Wat doet het forum?

De participatiefora hebben als opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. Dat kan over onderwerpen die het gemeentebestuur aanreikt, maar het participatieforum kan ook spontaan adviezen formuleren.

Het participatieforum verenigingen en vrije tijd behandelt twee zaken:

  • de doelgroep 'verenigingen': via dit forum wil het gemeentebestuur zijn verenigingen verder ondersteunen en betrekken bij het beleid. Het forum adviseert het gemeentebestuur en biedt een forum voor netwerkmogelijkheden en informatie op maat. 
  • het thema 'vrije tijd': vrijetijdsbesteding kan georganiseerd via een vereniging, maar ook op andere manieren gebeuren. Daarom worden binnen dit forum ook adviezen uitgeschreven over de bredere vrijetijdsbesteding.

Ben je benieuwd wat er op de vergaderingen wordt besproken? En wil je graag de adviezen opvolgen van het forum? Ontdek het allemaal op deze pagina.

Ben ik welkom?

Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten. Hiervoor moet je niet noodzakelijk aanwezig geweest zijn op één van de vorige vergaderingen. Heb je interesse? Spreken de thema's op de agenda jou aan? Kom dan eens langs en denk mee na over het vrijetijdsbeleid in Oudsbergen.