Participatieforum verenigingen en vrije tijd

Wat doet het forum?

De participatiefora hebben als opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. Dat kan over onderwerpen die het gemeentebestuur aanreikt, maar het participatieforum kan ook spontaan adviezen formuleren.

Het participatieforum verenigingen en vrije tijd behandelt twee zaken:

  • de doelgroep 'verenigingen': via dit forum wil het gemeentebestuur zijn verenigingen verder ondersteunen en betrekken bij het beleid. Het forum adviseert het gemeentebestuur en biedt een forum voor netwerkmogelijkheden en informatie op maat. 
  • het thema 'vrije tijd': vrijetijdsbesteding kan georganiseerd via een vereniging, maar ook op andere manieren gebeuren. Daarom worden binnen dit forum ook adviezen uitgeschreven over de bredere vrijetijdsbesteding.

Ben je benieuwd wat er op de vergaderingen wordt besproken? 

Agenda en verslagen

Ben ik welkom?

Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten. Hiervoor moet je niet noodzakelijk aanwezig geweest zijn op één van de vorige vergaderingen. Heb je interesse? Spreken de thema's op de agenda jou aan? Kom dan eens langs en denk mee na over het vrijetijdsbeleid in Oudsbergen.

Getuigenissen van Jan en Dries

Dries (rechts) woont in Neerglabbeek en staat aan het hoofd van lokale sportclub Basketbal Recreanten Oudsbergen. Jan (links) woont in Meeuwen en is secretaris van Gezinsbond Meeuwen & Ellikom.

Waarom neem je deel aan het forum?

Jan: “Ik engageer me al sinds de jaren ‘90 voor een lokale adviesraad. Vroeger was ik lid van de cultuurraad Meeuwen-Gruitrode en na de fusie in Oudsbergen. Sinds de hervorming van de adviesraden in 2020 ben ik lid van het participatieforum verenigingen en vrije tijd. Ik neem deel om de belangen van verenigingen te verdedigen, maar ook omdat ik graag actief meedenk over het cultuurbeleid.”

Dries: “Bij de start van het participatieforum in 2020 heb ik me meteen aangemeld. Onze basketbalvereniging was toen nog maar net opgestart. Ik zag een mooie kans om kennis te maken met het verenigingsleven in Oudsbergen en ik wou onze vereniging op de kaart zetten.

Hoe vat je de eerste jaren van het participatieforum samen?

Jan: “Bij de start van het forum hebben we samen gezocht naar een goede manier van werken. Het forum bestaat uit meer dan 60 deelnemers met verschillende interesses binnen het bredere thema ‘vrije tijd’. Zo ben ik zelf vooral geïnteresseerd in cultuur, maar anderen nemen deel voor de thema’s sport, jeugd, toerisme of ontwikkelingssamenwerking. We hadden dus wel wat tijd nodig om onze overkoepelende interesses te ontdekken en tegelijk ook onze eigen thema’s niet te verwaarlozen. Intussen hebben we een mooie balans kunnen vinden.”

Dries: “We starten iedere bijeenkomst met de hele groep om het te hebben over een thema dat alle deelnemers aanbelangt. Zo hadden we het vorig jaar bijvoorbeeld over vrijwilligerswerving bij verenigingen. Daarna splitsen we ons op in kleinere groepjes per thema. In de groep sport gaven we advies over het gebruik van het volkssportcentrum in het nieuwe sportcomplex in Opglabbeek. De afwisseling tussen thema’s vind ik fijn. Vooraf kan je op de agenda zien welke thema’s in aparte groepen worden behandeld en kies je zelf aan welke groep je deelneemt. Na de vergaderingen gaan we ook altijd eentje drinken op café. Zo leer je anderen snel kennen.”

Wat hopen jullie nog te bereiken in de toekomst?

Dries: “We willen ons werk verderzetten en we hopen nog meer nieuwe mensen te verwelkomen in de groep. Het forum is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Ook als je niet bij een vereniging hoort, maar wel interesse hebt in vrijetijdsbeleid, kan je aansluiten.

Jan: “Ik vind het belangrijk dat we met een hechte groep geëngageerde inwoners inspraak hebben in het beleid. We zijn een klankbordgroep en willen het bestuur blijven adviseren. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk om overleg te plegen over de reglementen rond tarieven en het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.”