Participatieforum verenigingen en vrije tijd

Wat doet het forum?

De participatiefora hebben als opdracht om het gemeentebestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. Dat kan over onderwerpen die het gemeentebestuur aanreikt, maar het participatieforum kan ook spontaan adviezen formuleren.

Het participatieforum verenigingen en vrije tijd behandelt twee zaken:

  • de doelgroep 'verenigingen': via dit forum wil het gemeentebestuur zijn verenigingen verder ondersteunen en betrekken bij het beleid. Het forum adviseert het gemeentebestuur en biedt een forum voor netwerkmogelijkheden en informatie op maat. 
  • het thema 'vrije tijd': vrijetijdsbesteding kan georganiseerd via een vereniging, maar ook op andere manieren gebeuren. Daarom worden binnen dit forum ook adviezen uitgeschreven over de bredere vrijetijdsbesteding.

Op maandag 21 maart kwam het forum voor het eerst samen. Ben je benieuwd wat er toen besproken werd? Lees het verslag hieronder.

Volgende sessie: dinsdag 10/05

Wat staat er op het programma?

Voor de tweede sessie hebben we een agenda opgesteld. Deze willen we graag met jou delen. Drie onderwerpen zullen in deze sessie behandeld worden aan verschillende tafels. Iedere deelnemer kiest bij welke tafel hij/zij wil aanschuiven.

1. Verbinding tussen verenigingen

Verschillende deelnemers gaven aan in de opstartvergadering dat er meer verbinding nodig is bij verenigingen. Door de fusie en de coronacrisis hebben verenigingen het gevoel dat er weinig samenwerking en verbinding is met de andere verenigingen. We willen daarom alle verenigingen samenbrengen in een VIZIER ontmoetingsdag. Op deze dag kan het thema 'verbinding en samenwerking tussen verenigingen' centraal worden geplaatst. Over dit voorstel kunnen we in de komende forumvergadering(en) al verkennende gesprekken voeren. In welke mate wil het forum een rol spelen in de organisatie hiervan? En hoe pakken we de organisatie van deze dag aan?

2. Kampioenenviering

Jaarlijks vindt in onze gemeente de Kampioenenviering plaats. Individuele sporters, ploegen en sportclubs worden hier in de bloemetjes gezet voor hun prestaties in de periode tussen 1 september 2019 en 1 mei 2022. Tijdens de vergadering worden alle kampioenen voorgesteld.Je krijgt daarna de kans om een stem uit te brengen op een kandidaat, voor de titels: sportman, sportvrouw, sportploeg, sportvereniging en G-sport trofee. Zo beslis jij wie een sporttitel zal ontvangen bij de Kampioenenviering op 3 juni.

3. Cultuurpluim

Om de twee jaar reiken we in Oudsbergen de Cultuurpluim uit. Dit is een prijs voor personen met een bijzondere culturele verdienste in onze gemeente. Ook in 2023 willen we de Cultuurpluim uitreiken. Het bestuur wil graag het participatieforum betrekken in de organisatie hiervan. We luisteren graag naar jouw ideeën en voorstellen.

Ben ik welkom?

Alle geïnteresseerden zijn welkom om aan te sluiten. Hiervoor moet je niet noodzakelijk aanwezig geweest zijn op één van de vorige vergaderingen. Heb je interesse? Spreken de thema's op de agenda jou aan? Kom dan eens langs en denk mee na over het vrijetijdsbeleid in Oudsbergen.