Heem- & Cultuurkring 'De Commanderie' vzw

De vzw Heem- & Cultuurkring 'De Commanderie', kortweg vzw De Commanderie, werd op de stichtingsvergadering van 13 juni 2022 boven de doopvont gehouden (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29 november 2022).

De vzw wil zowel het hedendaagse als het historische heemkundige, culturele en geschiedkundige erfgoed van de Midden-Limburgse regio rond Gruitrode / Neerglabbeek beschrijven en voor de toekomstige generaties veiligstellen

In het InfoMagazine van Oudsbergen van april 2023 werd de vzw 'De Commanderie' voorgesteld aan de bevolking in de rubriek "Vereniging in de kijker" (p. 16 & 17).

De officiële doelstellingen van vzw De Commanderie:

De vzw heeft als werkterrein het opzetten van onderzoek, het publiceren van onderzoeksbevindingen, het organiseren van wetenschappelijke en populaire voordrachten en symposia, tentoonstellingen en evenementen voor volwassenen en speciaal ook voor jongeren en dit - zo mogelijk - in samenwerking met andere verenigingen, besturen, organisaties en individuen met betrekking tot de kennis van en de waardering voor het heemkundig, cultureel en geschiedkundig erfgoed van de Midden-Limburgse regio rond Gruitrode / Neerglabbeek (Gemeente Oudsbergen), alsook het uitbouwen van een website met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

Bestuursleden:

  • Jo CORSTJENS: voorzitter
  • Jos HENCKENS: secretaris
  • Luc VERMEULEN: penningmeester
  • Jan GERITS: bestuurslid
  • Jos RAEMEN: lid
  • Bert STOFFELS: lid
  • Marij GABRIËLS: lid
  • Theo GEUSSENS: lid

Kruispuntbank: KBO nr.: 0793.702.005

Wil je lid worden van de vzw?

Stuur een mailtje naar VzwDeCommanderie@gmail.com 

Het bestuur

Sociale media

Contact

Adres
Vijversstraat 10A , 3500 Hasselt
Tel.
Website

Maatschappelijke zetel

Vzw Heem & Cultuurkring ‘De Commanderie’
Adres
Vijversstraat 10A , 3500 Hasselt
Tel.

Voorzitter

Jo CORSTJENS

Secretaris

Jos HENCKENS

Penningmeester

Luc VERMEULEN