Pastorale eenheid Sint-Franciscus Oudsbergen

Wens je als gelovige mens in het leven staan dan ben je van harte welkom. De christelijke boodschap die Jezus tweeduizend jaar geleden heeft gebracht in woord en daad zijn onze leidraad. Zij geven ons leven richting en inspiratie. Zijn Geest is ook voor ons een kracht en bezieling. Wil je meer weten dan neem je best contact met ons op. De kerkgemeenschap heeft een aantal belangrijke rituelen die de belangrijkste momenten in een mensenleven duiding en bezieling geven. Sinds 2023 vormen de drie parochies van Opglabbeek de pastorale eenheid Sint-Franciscus Oudsbergen. Het team van deze pastorale eenheid zal het beleid en de werking bepalen in samenspraak met tal van vrijwilligers in de drie geloofsgemeenschappen (vroegere parochies).

Contact

Adres
Hoeverkerkweg 3 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.
GSM
Website

Voorzitter

Jos Delbroek
Adres
Molenweg 138 , 3660 OUDSBERGEN
GSM

Secretaris

Fina Bijnens
Adres
Weg naar Opoeteren 245 / 1 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.

pastoor

Jan Beliën
Adres
Hoeverkerkweg 3 , 3660 Oudsbergen
GSM