Osjosma

VZW OSJOSMA heeft ontwikkelingshulp tot doel. Meer bepaald ligt de focus op kinderwelzijn. Doel en visie in de statuten verwijzen daarnaar. De VZW richt zich in hoofdzaak op het gelijknamige weeshuis OSJOSMA Orphelinat in Haïti.

Het weeshuis is een gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen, maar er is een voorziening die de meerderjarigen kan opvangen tot ze hun middelbare studies af hebben. Het weeshuis is georganiseerd in twee leefgroepen met een maximum capaciteit van 20 kinderen respectievelijk jongeren per groep. Daarvoor staan twee gebouwen ter beschikking. Een derde voorziening voor meerderjarigen kan 15 jongvolwassenen huisvesten.

Omdat de Haïtiaanse overheid geen middelen heeft, is er totaal geen steun van hogerhand op controle na; Geen subsidies dus. Alle middelen nodig om te functioneren en te investeren komen vanuit België. Toch streven beide partners naar zelfredzaamheid door een landbouwproject. Dat loopt al enkele jaren en levert intussen ongeveer 40 % van de behoeftes.

VZW OSJOSMA werft fondsen en sensibiliseert. Zij heeft ook de machtiging om fiscale attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. Schenkers moeten vanaf 2024 verplicht hun rijksregisternummer meedelen.

Sociale media

Contact

Adres
Molenweg 102 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.
GSM
Website

Voorzitter

Frans Vandueren
Adres
Molenweg 102 , 3660 OUDSBERGEN
GSM

Downloads