Heemkring Glatbeke

Nostalgie is een begrip dat als vlag onze lading dekt. We kijken graag terug en zijn vandaag op zoek naar iets van gisteren, om het te bewaren voor morgen.

Het doel van onze vereniging is de eigenheid van ons dorp in de verf te zetten en te bewaren. We willen de warmte van een gemeenschap vasthouden door de boeiende verhalen op te tekenen en bij te houden. We gaan op zoek en af en toe graven we in het verre verleden, soms gaan we 'maar' terug tot in de vorige eeuw.

Je kan deze herinneringen terugvinden in ons documentatiecentrum onder de vorm van documenten, boeken en tijdschriften die op één of andere manier verband houden met Opglabbeek of ons iets vertellen over thema's over het leven van vroeger. We bewaren ook archieven van andere verenigingen.
Ons documentatiecentrum bevindt zich in het Troempeelke, Gildenstraat 10 in Opglabbeek-Oudsbergen. Te bezoeken op woensdag namiddag of na afspraak.

We hebben ondertussen ook al een groot aantal foto's gedigitaliseerd en voor jouw stamboomonderzoek kan je online (via onze website) terecht in onze collectie doodsprentjes en doodsbrieven.

Naast onze bezigheden in ons documentatiecentrum organiseren we een aantal activiteiten zowel voor leden als voor het grote publiek.
We denken dan aan de uitgave van 'den Achtermôt' (ons ledenblad vanaf 2023 in kleur!), het inrichten van ichternômiddigen of lezingen en twee keer per jaar plannen we een uitstap met een plaatselijke gids. Natuurlijk mag een tentoonstelling zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag of een andere evenement niet op het programma ontbreken.
Sinds enkele jaren herdenken we ook samen met de lagere scholen en een afvaardiging van het Geheim Leger de gruwelijke gebeurtenissen van elf september 1944.

Sociale media

Contact

Adres
Oude Asserweg 56 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.
Website

Voorzitter/Secretaris

William Engelen
Adres
Oude Asserweg 56 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.
GSM

Ondervoorzitter/Archivaris

Ronny Vanstraelen
Adres
Korenbloemstraat 9 , 3660 OUDSBERGEN
Tel.
GSM