Plusserswerking / van de Pastorale Eenheid Land van Galilea Oudsbergen

Wie of wat zijn Plussers?  

We werken onder de koepel van Jongerenpastoraal van bisdom Hasselt.
Voor de inhoud van onze activiteiten laten we ons inspireren door ons geloof in God die Liefde is. 
Een greep uit het mogelijk activiteitenaanbod, dat we in overleg met onze leden willen samenstellen:
- praten over wat jij belangrijk, boeiend of moeilijk vindt in je leven
- plezier maken, spelactiviteiten, speurtocht of opdrachtentocht, film,
een natuurwandeling, eigentijdse bezinning die we zelf voorbereiden
- je samen met ons groepje inzetten voor een goed doel
- samen zoeken en ontdekken hoe de boodschap van God, die Jezus ons  heeft gebracht, jou in jouw leven kan helpen
We komen ongeveer zes keer per jaar samen (meestal in een schoolvakantie),
Een vaste activiteit is onze deelname aan de fakkeltocht van de jeugddienst van ons bisdom.

Contactpersoon:  Ria Voet

Contact

Adres
Genitsstraat 1 , 3670 OUDSBERGEN
Tel.
GSM