Tochtgenoten Welzijnsschakel Oudsbergen

VzW Tochtgenoten ondersteunt, helpt en stimuleert mensen in sociale- en/of financiële nood.

We zetten ons in tegen vormen van armoede, sociale uitsluiting, eenzaamheid, discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt. 

Belangrijke doelstellingen hierbij zijn:

  • Met mensen op pad gaan die het moeilijk hebben om erbij te horen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven
  • Mensen stimuleren hun leven zelf in handen te nemen vanuit hun eigen kracht en talenten
  • Drempels wegnemen bij verdere ontwikkeling en integratie
  • Ondersteuning en ontmoeting zijn belangrijke hulpmiddelen
  • Samenwerking en het in dialoog gaan met lokale en regionale partners schept nieuwe kansen

Adres

Tulpenstraat 3 , 3670 OUDSBERGEN
Tel.
0484 56 06 65
peterrutten25@hotmail.com

Voorzitter

Peter Rutten

Tulpenstraat 3 , 3670 OUDSBERGEN
GSM
0484 56 06 65
peterrutten25@hotmail.com