Tochtgenoten Welzijnsschakel Oudsbergen

We zetten ons in tegen vormen van armoede, sociale uitsluiting, eenzaamheid, discriminatie en voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin iedereen meetelt. 

Belangrijke doelstellingen hierbij zijn:

  • Met mensen op pad gaan die het moeilijk hebben om erbij te horen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven
  • Mensen stimuleren hun leven zelf in handen te nemen vanuit hun eigen kracht en talenten
  • Drempels wegnemen bij verdere ontwikkeling en integratie
  • Ondersteuning en ontmoeting zijn belangrijke hulpmiddelen
  • Samenwerking en het in dialoog gaan met lokale en regionale partners schept nieuwe kansen

Contact

Adres
Tulpenstraat 3 , 3670 OUDSBERGEN
Tel.
GSM

Voorzitter

Peter Rutten
Adres
Tulpenstraat 3 , 3670 OUDSBERGEN
GSM