Veelgestelde vragen

Algemeen

Adressen

Dienstverlening

Financieel

Papieren en attesten

Politiek

Verenigingen en ondernemingen

Veiligheid

Algemeen

Waarom fuseren Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek?

Vandaag de dag is het voor kleinere gemeenten niet makkelijk om al hun taken waar te maken. Morgen zal dit met de afbouw van de provincies in het achterhoofd nog moeilijker worden. Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen.

Op dit moment zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode twee financieel gezonde gemeenten met elk een goede dienstverlening en degelijke infrastructuur. Dit moeten we echter niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom werd Idea Consult aangesteld om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. Lees het onderzoeksrapport hier.

Wat blijkt? Een fusie leidt met zekerheid tot meer schaal, meer personeel, meer middelen en een groter netwerk. Die extra capaciteit kan winst opleveren voor de dienstverlening, de organisatie en de financiën. Kortom, voordelen voor u.

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn gelijkaardige en gelijkwaardige partners. Van alle omliggende gemeenten zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode op verschillende vlakken een goede match: de gemeenten en hun inwoners hebben een erg vergelijkbaar profiel. Bovendien vormen de gemeenten samen een mooi geografisch geheel.

Leidt een fusie tot ontslagen bij het personeel?

Nee. Er is decretaal voorzien dat bij een fusie het statuut van alle gemeentelijk en OCMW-personeel gegarandeerd blijft. Uiteraard zal er een nieuw organogram worden uitgewerkt. Daarover beslist het nieuwe gemeentebestuur in 2019.

Welke zijn de deelgemeenten van Oudsbergen?

De namen van de deelgemeenten blijven behouden en zullen niet verdwijnen. Meeuwen, Gruitrode, Wijshagen, Ellikom, Neerglabbeek en Opglabbeek blijven bestaan als deelgemeenten in de nieuwe gemeente Oudsbergen, omdat zij vroeger zelfstandige gemeenten waren. Verder zullen namen zoals Louwel, Nieuwe Kempen, Dennenweelde, Plockroy, Soetebeek enzoverder als aanduidingen van plaatsen blijven bestaan.

Adressen

Wat gebeurt er met straatnamen die in beide gemeenten voorkomen?

Omdat de postcodes behouden blijven, is het strikt genomen niet noodzakelijk om (bijna) identieke straatnamen te wijzigen. De hulpdiensten vragen uit veiligheidsoverwegingen wel om dubbele straatnamen te vermijden. Daarom hebben beide gemeentebesturen ervoor gekozen om bij dubbele straatnamen de naam van de straat met het minste woningen te veranderen. Klik hier voor meer informatie over de straatnamen.

Komt er een nieuwe postcode?

De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden. Voor Oudsbergen gelden dus de postcode 3660 en 3670.

Wat gebeurt er met post die aan het oude adres geadresseerd wordt?

Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende zes maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of op het oude nummer.

Dienstverlening

Blijven de twee gemeentehuizen open?

Ja, al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.

Blijven de twee recyclageparken open?

Ja, de recyclageparken in Meeuwen en Opglabbeek blijven open.

Financieel

Welke belastingtarieven gelden in Oudsbergen?

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hanteren al in 2018 dezelfde belastingtarieven: 6,50 procent op de aanvullende personenbelasting en 838 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Papieren en attesten

Moet ik het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig aanpassen?

Nee. Adreswijzigingen worden niet meer aangebracht op het inschrijvingsbewijs van voertuigen. De controlediensten gebruiken een online databank om het adres te controleren en negeren de info op het inschrijvingsbewijs.

Moet ik mijn rijbewijs, identiteitskaart, kidsID of reispas laten aanpassen?

Hier vindt u het volledige overzicht.

 

Heeft een adreswijziging invloed op het openbaar onderzoek van mijn bouwvergunning?

Nee, een stedenbouwkundige vergunning wordt gekoppeld aan de kadastrale gegevens van het perceelnummer en niet aan het adres. Het openbaar onderzoek loopt gewoon verder.

Ik ben geboren in Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek. Wordt mijn geboorteplaats aangepast?

Nee, de geboorteakte wordt niet aangepast. De geboorteplaats Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek zal dus op uw identiteitskaart blijven staan.

Ik heb een reis geboekt. Kan ik vertrekken als mijn identiteitskaart nog niet is aangepast?

Je kan zonder problemen op reis gaan als de chip op je identiteitskaart al is aangepast, of nog niet is aangepast.

Politiek

Hoeveel gemeenteraadsleden en schepenen telt de nieuwe gemeente?

Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Op dit moment telt Meeuwen-Gruitrode 23 gemeenteraadsleden en Opglabbeek 21. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden er 27 gemeenteraadsleden van Oudsbergen verkozen. Het totale aantal gemeenteraadsleden daalt dus van 44 naar 27.

Deze 27 gemeenteraadsleden zullen de burgemeester en de schepenen voordragen. In totaal bestaat dit college dan uit maximum 9 leden: tijdens de eerste legislatuur worden 2 extra schepenen toegestaan, tijdens de tweede legislatuur van Oudsbergen 1. Op dit moment bestaan beide colleges uit zes leden, terwijl het op basis van het inwonersaantal uit zeven leden mag bestaan.

Verenigingen en ondernemingen

Moeten verenigingen fuseren?

Nee, verenigingen moeten niet fuseren. Dat kunnen en willen we niet verplichten. Als verenigingen dat wensen, kunnen ze natuurlijk wel samenwerken.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er in 2019?

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben allebei een bloeiend verenigingsleven dat ze ondersteunen met subsidies. Deze subsidiemogelijkheden moeten op elkaar afgestemd worden. De nieuwe reglementen zullen in 2019 door de nieuwe gemeenteraad goedgekeurd worden.

Veiligheid

Tot welke politiezone behoort Oudsbergen?

Oudsbergen zal tot de politiezone Carma behoren. De politiezones MidLim en Noord-Limburg zijn intussen gefuseerd tot de politiezone Carma. Deze politiezone omvat in 2018 negen gemeenten: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal.

Tot welke brandweerzone behoort Oudsbergen?

Oudsbergen sluit op 1 januari 2019 aan bij de brandweerzone Oost-Limburg.