Vastgoedinformatie

Neem contact met ons op

Inhoud

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Procedure

De vastgoedinformatie wordt meestal aangevraagd door de makelaar of de notaris, maar kan ook door anderen aangevraagd worden.

Hoe kan u uw aanvraag doen? U bent:

  • Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar info@oudsbergen.be met vermelding van een kadastraal perceelnummer (zowel afdeling, sectie als perceelnummer) en adres. U voegt ook best een kadasterplan toe met aanduiding van de betrokken percelen.

Vanaf 1 januari 2024 zullen burgers, andere professionele aanvragers of overheidsinstanties hun aanvragen ook vermoedelijk enkel via het Vlaamse webportaal kunnen doen.

 

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Contact