Update werken Peerderbaan

Gepubliceerd opdonderdag 21 okt 2021 om 13:31
In de Peerderbaan worden nieuwe fietspaden aangelegd. Momenteel is het eerste stuk van de straat nog afgesloten. Daar komt eind deze week verandering in.

Zone 1: Verkeerslichten centrum - Elzenstraat

Vorige week legden we de nieuwe fietspaden in beton aan in het eerste deel van de werf. Aansluitend worden hier de bermen nog afgewerkt. Rond 22 oktober is deze zone weer open voor het verkeer. De exacte dag is afhankelijk van het weer en hoe vlot de afwerking loopt.

Zone 2: Elzenstraat – grens met Peer

In de zone tussen de Elzenstraat en de gemeentegrens zijn de voorbereidende werken volop bezig. Aan de kant van de oneven huisnummers is het oude fietspad volledig opgebroken. De nutsmaatschappijen zijn nu bezig met het verleggen van hun kabels en leidingen voor gas, stroom, water en telecom. De aannemer start er met de rioleringswerken en de aanleg van het nieuwe fietspad. Ze werken daarbij vanaf de Elzenstraat richting Peer.

Aan de andere kant van de weg (even huisnummers) breekt de aannemer vanaf eind oktober het oude fietspad op, zodat de nutsmaatschappijen aan die kant kunnen starten als zij aan de oneven zijde klaar zijn. 

Verkeerssituatie tijdens de werken in zone 2

Tijdens het grootste deel van de werken kan het verkeer in beide richtingen langs de werken passeren via tijdelijke verkeerslichten.

Enkel op het moment dat de aannemer het nieuwe fietspad plaatst, geldt er enkele dagen eenrichtingsverkeer. Van Peer naar Meeuwen kan je op die dagen via de Peerderbaan blijven rijden. Naar Peer volg je een omleiding via Bree (N76 – N73) of via Linde-Peer. De exacte planning is nog niet duidelijk en is sterk afhankelijk van het weer.

Verkeerssituatie tijdens aanleg van fietspaden in zone 2: