Uittreksel strafregister

Vraag het uittreksel uit het strafregister online aan

Haal dit document zonder afspraak af in een gemeentehuis

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Als u het uittreksel voor uzelf aanvraagt:

U vraagt het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Uittreksels bestemd voor het buitenland moeten door de burgemeester ondertekend worden. Aanvraag en afhaling gebeurt zoals bij de andere uittreksels uit het strafregister.

Als u het uittreksel voor iemand anders aanvraagt:

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner: mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had: enkel als u bloedverwant bent van de overledene.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart (eID), paspoort of elektronische vreemdelingenkaart (eVK) 
  • Als iemand anders het attest ophaalt: een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager en van zichzelf

Kostprijs

Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd. 

Uitzonderingen

U vraagt het uittreksel uit het strafregister aan bij de federale overheidsdienst Justitie in deze gevallen:

  • U verblijft in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in Oudsbergen.
  • U bent ambtshalve geschrapt.
  • U bent buitenlander en hebt een uittreksel nodig voor de periode van verblijf in België.
  • U maakt deel uit van een gerechtelijke en bestuurlijke instantie,
  • U bent diplomaat.
  • U bent een rechtspersoon: vennootschap, vzw.

U kan uw aanvraag opsturen per mail naar strafregister@just.fgov.be of per post naar Centraal Strafregister, Waterloolaan 80, 1000 Brussel.

Vermeld bij uw aanvraag uw naam en voornaam, uw rijksregisternummer, uw huidige adres, uw geboortedatum en -plaats, de reden van uw aanvraag en het land waarvoor uw aanvraag bestemd is, de landstaal waarin u een uittreksel wenst (Nederlands, Frans of Duits) en een kopie of scan van uw identiteitskaart (voor- en achterkant). Vermeld ook duidelijk het postadres waar u het uittreksel wil ontvangen.

Voor wie

Voor iedereen die is ingeschreven in Oudsbergen.

Contact