Uitlenen van evenementenmateriaal

Via de uitleendienst kan je diverse materialen lenen voor je activiteiten. 

Procedure

Alle uitleenmaterialen dienen aangevraagd te worden via het bijgevoegd aanvraagformulier.

Indien nodig kan de gebruiker een aanvraagformulier op papier krijgen.
De aanvraag gebeurt ten laatste 5 weken en ten vroegste 12 maanden voor het evenement. Aanvragen buiten deze periode worden niet behandeld.

Kostprijs

De meeste materialen kunnen gratis uitgeleend worden.

Enkel voor onderstaande materialen wordt een kostprijs aangerekend:

 • Container restafval (240l): 5 euro/lediging
 • Container restafval (120l): 2,50 euro/lediging
 • Container restafval (vrachtwagen, +-10m³) : 100 euro/lediging
 • Elektriciteitsaansluiting vaste marktkast (verbruik): forfait van 50 euro
 • Tijdelijke elektriciteitsaansluiting (verbruik): forfait van 50 euro
 • Wateraansluiting (verbruik): forfait van 25 euro
 • WC-wagen: forfait van 75 euro

Voor wie

Het gemeentebestuur van Oudsbergen stelt materiaal in bruikleen ter beschikking aan verschillende gebruikersgroepen uit Oudsbergen:

 • Erkende verenigingen;
 • Wijk- en buurtcomités;
 • Religieuze instellingen;
 • Scholen en ouderraden;
 • AGB's;
 • Gemeentelijke diensten en samenwerkingsverbanden met gemeentelijke diensten;
 • Verenigingen met sociale doelstellingen;
 • Adviesraden;
 • OCO, UNIZO en TRIOC voor de eigen activiteiten;
 • Verenigingen waarmee de gemeente een, al dan niet tijdelijke, samenwerkingsovereenkomst heeft. Bv.: onder de vorm van projectondersteuning.
 • Politieke partijen met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad;
 • Koepelorganisaties met een afdeling in Oudsbergen;

Naast deze gebruikersgroepen uit Oudsbergen kunnen ook andere gemeentebesturen, hogere overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan Oudsbergen deel uitmaakt bepaalde materialen lenen. 

Contact

Contact

UiTbalie

Adres
Gildenstraat 10 , 3660 Oudsbergen Troempeelke
Tel.
089 810 910
uit@oudsbergen.be

Openingsuren

Vandaag
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 18:00
Meer info UiTbalie